Aktuality
Hromadná kontrola kotlů
více
Prodej slepiček
více
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
více
Vytříděný odpad v obci za 4. čtvrtletí
více
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023 pro obec Zvíkov
více
Informace občanům Obec Zvíkov o odpadech za rok 2021
více
Svozový plán 2023
více
Publicita - realizace investiční akce v obci Zvíkov, Program obnovy venkova 2022
více
Schválený rozpočet na rok 2023 SO Lišovsko
více
Obec Zvíkov Schválený rozpočet na rok 2023
více
MZe veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více

Od 1. 2. lze olej z domácnosti nalitý do plastové láhve dát na popelnici se směsným odpadem, svozová firma ho odveze k likvidaci.