Aktuality

Přerušení dodávky elektrické energie - 13. 3. od 9:00 do 11:00 a od 11:30 do 14 hodin. Bude upřesněno plakáty.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu - sobota 18. 4. od 9:30 hod.

Z důvodů stavby kanalizace v obci Zaliny bude od 5.2.2020 do 29.2.2020 úplná uzavírka silnice Zvíkov - Zaliny.

Od 1. 2. lze olej z domácnosti nalitý do plastové láhve dát na popelnici se směsným odpadem, svozová firma ho odveze k likvidaci.

Informace k dani z nemovitých věcí

DĚTSKÝ KARNEVAL - sobota 29. 2. od 14 hodin.

Pečovatelská služba Archa Borovany
Nabídka služeb pro seniory, kontakty