SVAZ ŽEN VE ZVÍKOVĚ

Český svaz žen
 
 V sedmdesátých a částečně osmdesátých letech stála v čele Svazu žen ve Zvíkově paní Kadlecová. Po letech ji vystřídala p. Veithová, dále p. Fiktusová, p.Vojáčková, p.Zelená a p.Klimešová. Ovšem bez členské základny žen by žádná z nich mnoho nezmohla. Každá akce vyvěrající z ČSŽ se neobešla bez pomoci mnohých rukou ( nejen ženských ), a proto každá akce bezesporu slavila svůj úspěch. Ať už to byly zábavy jako Anenská, Kateřinská či Babský ples s maskami. Nebo akce pro děti – Dětský den, Mikuláš se sladkými dárečky. Staraly se též o květinovou výzdobu – na návsi a u pomníku padlých obětí 1. světové války, nezapomínaly na své členky a k výročí narozenin jim vždy přály květinou.
         Do počátku devadesátých let patřily do ČSŽ ve Zvíkově i ženy z Vlkovic. Společně se podílely na akcích i brigádách, různých přednáškách a seminářích. Dnes se svaz žen sestává pouze z místních žen, které navázaly na dlouholetou činnost ČSŽ a mírně ji rozvinuly. Kromě zájezdů do otáčivého hlediště v Českém Krumlově, na Macochu, Koněpruských jeskyní, zámky Lysice a Konopiště, dětský den pojaly jako pohádkový les, ve kterém se nakonec vyřádí nejen děti, ale i ti, kteří se na akci podílejí.
         Svou činnost ČSŽ rozšířilo i do sféry sportovní – podporuje akce pro děti a zúčastňuje se jejich organizace.