Myslivecké sdružení VLKOVICKÝ HVOZD

Myslivecké sdružení Vlkovický hvozd bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 11. 11. 1992 pod č.j.:  VSC/1-16217/92-R

Myslivecké sdružení je občanským sdrružením podle zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů, sdružující občany ke společnému výkonu práva myslivosti v honitbě.

Sdružení mělo 11 zakládajících členů, vlastníků honebních pozemků. V současné době má sdružení 20 členů a jednoho čekatele na členství.

Úkolem sdružení je společný výkon práva myslivosti v pronajaté honitbě v souladu se schváleným plánem mysliveckého hospodaření, podmínkami nájemné smlouvy a lovu.

Členové se aktivně zúčastňují různých akcí ve prospěch Zvíkova a okolních obcí. Spolupořádají či finančně podporují dětské dny v těchto obcích. Pořádají tradičně již každoroční zábavu  "Poslední leč", která se těší velké oblibě místních i přespolních obyvatel. V letošním roce myslivci pořádali společně ples se Svazem žen, zisk z akce přenechali ženám na jejich činnost.

V honitbě je průměrně ročně loveno 8 srnců, 8 srn, 8 srnčat, 45 divokých prasat, 15 bažantů, 2 zajíci pro výcvik loveckých psů a cca 400 divokých kachen z vlastní produkce polodivokého chovu. Z další zvěře je loveno 25 lišek, 10 kun. Přibližně dvě třetiny získané zvěřiny dodává myslivecké sdružení do výkupní sítě a jednu třetinu si ponechávají členové pro vlastní spotřebu.