HONITBA ZVÍKOV

Držitelem "Honitby Zvíkov" je Honební společenstvo Zvíkov, Hvozdec, Vlkovice, které vzniklo rozhodnutím Okresního úřadu České Budějovice ze dne 14. 8. 1992 pod čj.: Mysl. 7653/92 Max.

Honební společenstvo je právnickou osobou vytvořenou podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

Samotná Honitba Zvíkov se rozkládá na katastrálních územích obcí Zvíkov, Hvozdec, Vlkovice a dále na části katastrálních území obcí Slavošovice a Štěpánovice.

Celková rozloha honitby činí 1.156 ha. Z této výměry připadá na zemědělskou plochu 822 ha, na vodní plochu 144 ha, na lesní půdu 135 ha a 55 ha na ostatní plochy. Jedná se prakticky o polní honitbu.

V honitbě z mysliveckého hlediska je normována zvěř srnčí, zaječí a bažantí se zařazením do III. jakostní třídy. Dále se v honitbě vyskytuje ještě prase divoké, téměř všechny druhy divikých kachen, z další zvěře liška obecná, jezevec lesní, kuna lesní a skalní, tchoř, vydra říční, kormorán říční, volavka popelaváa stříbřitá, kvakoš soumračný, z běžně se vyskytujících druhů našich dravců a sov lze uvést především výra velkého, orla mořského.

Honitba Zvíkov sousedí s dalšími pěti honitbami.

Honební společenstvo nevykonává právo myslivosti, ale přenechává za úplatu toto právo Mysliveckému sdružení Vlkovický hvozd.