Život v obci

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

v sobotu 22. 4. od 8 do 8:30 u bývalého sběrného dvora