Historie obce

Zvíkovské rybníky


ZVÍKOVSKÉ RYBNÍKY
( zpracoval Jan Novotný)
Jižní Čechy a Třeboňsko zvláště jsou krajem rybníků. Nejinak je tomu v katastru naší obce.
Obec se nachází na počátku povodí Miletínského potoka, který svými vodami napájí rybník Dvořiště a voda ve odváděna řekou Lužnicí. Pouze jediný rybník – Čekal odvádí svou vodu do rybníka Mrhal, na Rudolfov a do Vltavy.
V minulosti zde byl vybudován značný počet rybníků. Nejvíce, co do počtu, se jich nacházelo na území bývalých Ortvínovic a Vstuh, vesnic, které zanikly za třicetileté války.

V současné době je hospodářsky využíváno 12 rybníků, jsou to:
Jméno č. kat. výměra vlastník
Zvíkovský 2251 17,58ha město Třeboň
Nový 2034 1,59ha obec Zvíkov
Cvrček (nádrž) 2036 0,36ha obec Zvíkov
Čekal u Vyhlídek 59 2,55ha Rybářství Třeboň
Podedvorský 14 0,26ha Jindřich Kolář
Hliňák 93 0,38ha Jindřich Kolář
Lesní 95 0,24ha Jindřich Kolář
Kačerák 97 0,18ha Jindřich Kolář
Na Obci 105 0,27ha Jindřich Kolář
Podemlýnský 117 1,35ha Rybářství Třeboň
Stávek 1595 1,48ha Rybářství Třeboň
Sulcovský 141 1,56ha Rybářství Třeboň

Dočasně se nevyužívají dva rybníky, které je nutné odbahnit, opravit hráze a bezpečnostní splav. Jedná se o následující dva rybníky:
Podlišovský 32 1,47ha Rybářství Třeboň
Ťulpa 1962 1,88ha Rybářství Třeboň

Dalších deset rybníků bylo zrušeno, dnes jsou zde pole, louky, ostatní plochy
Ovčín na ovčíně
Vstužský v zaniklé vsi Vstuhy
Pod Okny nad vodárnou v Ortvínovicích
Vidymák horní za Fenclů (samota za Ťulpou)
Vidymák dolní za Fenclů
Svalená hráz nad Podemlýnským rybníkem
Čekal za hasičskou zbrojnicí
Prostřední sádka na návsi
Padělek horní v lese Padělky
Padělek dolní v lese Padělky

V roce 1579 byl vybudován na pravé straně rybníka Zvíkovského bezpečnostní splav a stoka do rybníka „Pamatuj,“ dnes Vlkovického, který měl přes svoji velikost 107,4 ha stálý nedostatek vody
Při stavbě rybníka „Svět“ v letech 1573 – 1574 byly zatopeny některé pozemky města Třeboně a třeboňských měšťanů. Ze zátopového místa byly přestavěny dva nové kostely, sv. Jiljí a sv. Alžběty, které vysvětil již v roce 1576 arcibiskup pražský Antonín. U obou kostelů jsou hřbitovy. Jako náhradu dostalo město Třeboň od Rožmberků rybníky Zvíkovský a Výskok u Slavošovic, které jsou stále ve vlastnictví města Třeboně.