Historie obce

Meziválečné období

Meziválečné období ve Zvíkově
Na frontu do první světové války narukovalo i 40 zvíkovských mužů. V roce 1919 postavila obec pomník šesti padlým vojákům.
Téhož roku byly před kaplí zasazeny dvě lípy svobody na počest vytvoření samostatného Československa. Toto uvádí Památník obce Zvíkova. Podle slov pamětníků před kaplí nikdy lípy nestály, byly vysazena za budovou školy a stojí zde dodnes.
V roce 1919 byla rovněž ve Zvíkově založena obecní knihovna.
V meziválečném období náležela obec soudním okresem do Lišova, politickým okresem do Českých Budějovic. Většina lidí, kteří žili v obci, se živila zemědělstvím. V roce 1923 bylo založeno vodní družstvo s cílem odvodnit některé zamokřené pozemky.
Roku 1931 založili naši předci družstvo pro rozvod elektrické energie a již 20. 12. 1932 byla instalace dokončena a napojena na síť.
Začátkem 30. let 20. století byl ve Zvíkově jeden hostinec, řemeslem se živil jeden kovář, krejčí a dvě švadleny, byl tady prodej lahvového piva, obchod se smíšeným zbožím a trafika.
Důležitým zdrojem informací o době první republiky je Památník obce Zvíkova. Prvním kronikářem obce byl správce školy ve Zvíkově pan Josef Vacikar.
V letech 1927 – 1936 psal kroniku obce pan Jan Mareš, sedlák č.p. 20. Mimo jiné v ní zaznamenal všechny svatby v obci od roku 1890 do roku 1936. Je zajímavé, že ve době první světové války v letech 1915 – 1918 v obci nebyl uzavřen žádný sňatek. Dále tento kronikář sepsal všechna úmrtí v obci v letech 1895- 1936.
Dalším kronikářem obce se stal pan Jan Vojna.
V čele obce stál volený starosta. Prvním starostou obce byl zvolen roku 1919 pan Václav Bláha č.p. 15 ze strany domkařů a malozemědělců.
V roce 1923 byl pan Václav Bláha opětovně zvolen starostou. Ve volbách v roce 1927 získal post starosty pan Vojtěch Kyrian, č.p.2, rolník, kandidující za republikánskou stranu.
Tatáž strana měla svého starostu i v roce 1931, stal se jím pan Josef Klabouch, č.p. 7 a byl starostou až do své tragické smrti v roce 1942.
V roce 1942 byl zvolen pan Václav Novotný, Zvíkov č.p. 35.
V roce 1937 byl přemístěn pomník padlých od školy do středu obce.
Významnou událostí byl hasičský sjezd v roce 1938. Měl výrazně vlastenecký charakter. V době těsně před druhou světovou válkou se nacvičovala příprava obrany vesnice. Mělo přiletět letadlo a svrhnout „bomby“ na stráně. Ženy hasičky měly předvést záchranné akce. Celý plán překazil déšť a očekávané letadlo nepřiletělo. Hasiči předvedli zásah u Marešů.
V roce 1938 proběhla první mobilizace v květnu – týkala se 2 mužů. V září byli mobilizováni všichni muži.
Období okupace proběhlo ve vesnici celkem v klidu, v plnění dodávek hodně pomáhal dvůr v Ortvínovicích.
Na práci do Německa byli ze Zvíkova totálně nasazeni 3 muži a 2 ženy.