Úřední deska

Zápis č. 40

Zápis č. 40

 

Ze  zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 1. 8. 2018 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Tájková Zdeňka, Květoň Josef, Tájek Jaroslav, Fiktus Josef, Mareš Jan, Klabouch Tomáš

 

Ověřovatelé zápisu: Tájek Jaroslav, Mareš Jan

 

Zapisovatel z jednání: Tájková Zdeňka

 

 

 

PROGRAM – USNESENÍ

 

 

  1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 39 ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 27. 6 2018.

 

  1. Na základě doporučení hodnotící komise, která posuzovala a hodnotila nabídky na akci „Nákup svahového – příkopového teleskopického mulčovače,“ dle vyhlášených zadávacích podmínek, zastupitelstvo rozhodlo o výběru nejvýhodnější nabídky účastníka zadávacího řízení, který podal nabídku s nejnižší cenou : firma Gregor a syn, s.r.o., Pionýrů 12, Tábor – Čekanice, , 390 02, IČ 28144457, DIČ CZ 28144457. Nabídková cena: 267tis. Bez DPH, tj. 323tis. s DPH.

 

  1. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovou změnou č. 6 , která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Tájek Jaroslav

Mareš Jan

 

 

 

….................................

Josef Šafář – starosta