Úřední deska

zápis č. 31

 

Zápis č. 31

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 18. 8. 2021 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef,  Klimešová Lenka, Fiktus Josef,  Tájek Jaroslav, Klabouch Tomáš, 

Omluveni: Konopová Anna, Pechová Regina, Kándl Martin, Mareš Jan

Ověřovatelé zápisu: Klimešová Lenka, Klabouch Tomáš

Zapisovatel z jednání: Fiktus Josef

 

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 30 ze zasedání zastupitelstva obce

    konaného dne 30. 6. 2021.

 

2. Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu mezi obcí Zvíkov a SMS na částku 70 955Kč,

    ve prospěch obce Hrušky zasažené ničivým tornádem.

 

3. Zastupitelstvo schválilo dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a

    poskytnutou dotací do plné výše  z vlastních zdrojů, resp. s přispěním  dotace z grantu

    Jihočeského kraje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimešová Lenka

Klabouch Tomáš

 

 

 

 

                                                                                                       …………………….

                                                                                                       Josef Šafář - starosta

 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce