Úřední deska

Zápis č. 23


 

Zápis č. 23

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 7. 10. 2020 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klimešová Lenka, Pechová Regina, Fiktus Josef

Tájek Jaroslav, Klabouch Tomáš

Omluveni: Kándl Martin, Mareš Jan

Ověřovatelé zápisu: Tájek Jaroslav, Klimešová Lenka

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 22 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 2. 9. 2020.

 

2. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 8 a 9, která jsou nedílnou

součástí tohoto zápisu.

 

3. Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem na doplnění zpomalovacích polštářů v ulici

Zahradní.

 

4. Na základě předložených nabídek na akci:„Zpevnění části hráze rybníka Nový ve Zvíkově“

zastupitelstvo vybralo firmu Michal Bumba, zemní práce, Hlincová Hora. Kritériem výběru

byla nejnižší nabídková cena.

Další nabídky podaly: Stavitelství Matourek, s.r.o, dopravní a inženýrské stavby, Pokrývka

s.r.o., AKORA s.r.o.

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Tájek Jaroslav

Klimešová Lenka

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce