Úřední deska

Zápis č. 22


 

Zápis č. 22

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 10.6. 2020 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klimešová Lenka, Pechová Regina, Fiktus Josef

Mareš Jan, Kándl Martin, Tájek Jaroslav, Klabouch Tomáš

 

Ověřovatelé zápisu: Kándl Martin, Fiktus Josef

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

  

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 21 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 10. 6. 2020.

 

2. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 6 a 7, která jsou nedílnou

součástí tohoto zápisu.

 

3. Zastupitelstvo projednalo žádosti o odkup pozemků, které podali p. Kamiš, p. Fuit,

p. Hanus a p. Fiktus.

 

4. Zastupitelstvo bylo seznámeno s projektem opravy silnice v ulici Ke Kapličce, včetně

rozpočtu této akce, cca 7 mil. Kč.

 

5. Zastupitelstvo bylo seznámeno s přidělením dotace od Ministerstva životního prostředí

v rámci programu Péče o krajinu v roce 2020. Částka 217 625Kč bude použita

na regeneraci VKP Ortvínovice (aleje).

 

6. Bude vypsáno výběrové řízení na akci: „Zpevnění části hráze rybníka Nový ve Zvíkově.“

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Kándl Martin

Fiktus Josef

 

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce