Úřední deska

Zápis č. 21

Zápis č. 21

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 10.6. 2020 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klimešová Lenka, Pechová Regina,

Mareš Jan, Kándl Martin, Tájek Jaroslav, Klabouch Tomáš

Omluven: Fiktus Josef

Ověřovatelé zápisu: Pechová Regina, Klimešová Lenka

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

  

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 11.5. 2020.

 

2. Zastupitelstvo schválilo rozpočtová opatření č. 4 a 5, která jsou nedílnou součástí tohoto

zápisu.

 

3. Zastupitelstvo schválilo zařazení obce do územní působnosti Místní akční skupiny

Hlubocko-Lišovsko o.p.s, pro období 2021 - 2027.

 

4. Zastupitelstvo schválilo podat žádost na dotaci na domácí kompostéry.

 

5. Zastupitelstvo schválilo podání přihlášky do Svazu měst a obcí Jihočeského kraje.

 

6. Zastupitelstvo schválilo osazení zpomalovacích pruhů do ulice Zahradní.

 

7. Na zpevnění břehů rybníka Nový obdrží obec dotaci z POV ve výši 180tis. Kč.

 

8. Byl zřízen nový účet v ČSOB na finanční prostředky na obnovu vodohospodářské

infrastruktury.

 

9. Zastupitelstvo jednalo o změně ÚP obce, popř. o vypracování nového ÚP.

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Pechová Regina

Klimešová Lenka

 

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce