Úřední deska

Zápis č. 20

Zápis č. 20

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 11. 5. 2020 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klimešová Lenka, Pechová Regina,

Fiktus Josef, Mareš Jan, Kándl Martin, Tájek Jaroslav,

Omluven: Klabouch Tomáš

Ověřovatelé zápisu: Mareš Jan, Tájek Jaroslav

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 15. 4. 2020.

 

2. Zastupitelstvo schválilo podat žádost o dotaci na nákup dopravního automobilu

pro zásahovou jednotku JSDH Zvíkov.

 

3. Zastupitelstvo projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky o omezení činností

v nevhodnou dobu. Návrh byl zamítnut.

 

4. Zastupitelstvo jednalo o opravách plotu a úpravách dětského hřiště ve sportovním areálu.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Mareš Jan

Tájek Jaroslav

 

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce