Úřední deska

Zápis č. 3

 

 

Zápis č. 3

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 28. 11.2018 od 18 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klimešová Lenka, Pechová Regina, Kándl Martin,

Fiktus Josef, Tájek Jaroslav, Klabouch Tomáš

Omluven: Mareš Jan

Ověřovatelé zápisu: Pechová Regina, Klimešová Lenka

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 14. 11. 2018.

 

2. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce Zvíkov na rok 2019. Návrh bude

zveřejněn na úřední desce a www stránkách obce.

 

3. Starosta jmenoval inventarizační komisi pro inventarizaci majetku k 31. 12. 2018.

Předseda – Lenka Klimešová.

 

4. Budou zakoupeny 2 nádoby na posypový materiál, do Nové ulice a Do Vejhona.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Pechová Regina

Klimešová Lenka

 

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce