Úřední deska

Převzetí písemnosti

Obec Zvíkov

 

Zvíkov 60, 37372 Lišov, tel. 387994020, 724773020, w.w.w.zvikovulisova.cz

 

 

 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o možnosti převzetí písemnosti

 

 

 

 

Obecní úřad Zvíkov nezná pobyt níže uvedené osoby, neboť místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny tj. OU Zvíkov, Lišovská 60, a proto postupuje v souladu s ust. § 25 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

 

Těmto osobám se oznamuje uložení:

 

 

VÝZVY K VYZVEDNUTÍ ZÁSILKY URČENÉ DO VLASTNÍCH

RUKOU VÝHRADNĚ JEN ADRESÁTA“

 

 

Výzvu je možné vyzvednout na poště v Lišově do 27. 7. 2020

 

 

PŘÍJMENÍ – FIŠEROVÁ JMÉNO – Marie

 

 


 

 

Zvíkov 15. 7. 2020

Josef Šafář

starosta