Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 2

 

 

Zápis č. 2

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 16.11. 2022 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

Přítomni: Šafář Josef, Klabouch Tomáš, Kánd Martin, Fiktus Josef, Tájek Jaroslav, Uhlíř Jiří, Mareš Jan, Gondek Jan

Omluvena: Konopová Anna

Ověřovatelé zápisu: Tájek Jaroslav, Mareš Jan

Zapisovatel z jednání: Klabouch Tomáš

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva

obce konaného dne 24. 10. 2022.

 

2. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2023.

 

3. Zastupitelstvo neschválilo zapojení do dotačního programu „My v tom Jihočechy

nenecháme I. a II.“

 

4. Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření

za rok 2022.

 

5. Zastupitelstvo schválilo žádost o umístění sídla spolku Honebního společenstva Zvíkov,

Hvozdec, Vlkovice na adrese Lišovská 60, Zvíkov.

 

6. Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí č. CB-001030074049/008- MAEL

na akci „Zvíkov parc. 1991/1 a 1991/6 kabel NN.“

 

7. Starosta jmenoval inventarizační komisi pro inventarizaci majetku k 31. 12. 2022.

Předseda Josef Fiktus.

 

8. Různé

a) koupě zrcadla do zatáčky k Bendům

b) objednávka stožárů a svítidel na veřejné osvětlení

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Tájek Jaroslav

Mareš Jan ……………………..

Josef Šafář, starosta

 

 

 

Zveřejněno na www stránkách obce