Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 42

Zápis č. 42

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 15. 6. 2022 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Fiktus Josef, Tájek Jaroslav, Kándl Martin, Klabouch Tomáš

Omluveni: Klimešová Lenka, Pechová Regina, Mareš Jan

Ověřovatelé zápisu: Fiktus Josef, Tájek Jaroslav

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 41 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 15. 6. 2022.

 

2. Zastupitelstvo schválilo počet zastupitelů na další období – 9.

 

3. Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet SO Lišovsko. Zveřejněn na úřední desce 15. 5. -

15. 6. 2022.

 

4. Zastupitelstvo schválilo opravu výtluků na komunikaci Zvíkov – Zaliny. Opravu provede

firma ASFALT OK GROUP, dle předložené nabídky.

 

5. Zastupitelstvo schválilo Ing. arch. Radka Bočka jako létajícího pořizovatele změny ÚP.

 

6. Různé: připravované opravy

a) výměna stavidla a potrubí u sádky rybníka Nový

b) oprava vstupního prostoru u MŠ

c) zastínění pískoviště v MŠ

 

 

Ověřovatelé zápisu

Fiktus Josef

Tájek Jaroslav

 

 

 

 

 

 

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce