Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 41

Zápis č. 41

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 18. 5. 2022 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Pechová Regina, Fiktus Josef, Tájek Jaroslav, Mareš Jan, Kándl Martin, Klabouch Tomáš

 

Omluveni: Klimešová Lenka

Ověřovatelé zápisu: Klabouch Tomáš, Kándl Martin

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 40 ze zasedání zastupitelstva obce

    konaného dne 4. 5.  2022.

 

2. Starosta informoval o možnosti pořízení změny ÚP prostřednictvím tzv. létajícího

    pořizovatele.

 

3. Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost o instalaci zrcadla v zatáčce nad rybníkem Ťulpa.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Klabouch Tomáš

Kándl Martin

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      …………………….

                                                                                                       Josef Šafář - starosta

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce