Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 36

Zápis č. 36

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 15. 12. 2021 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Pechová Regina, Fiktus Josef,  Tájek Jaroslav, Mareš Jan, Klabouch Tomáš,

Omluveni:  Kándl Martin , Klimešová Lenka

 

Ověřovatelé zápisu: Pechová Regina, Klabouch Tomáš

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 35 ze zasedání zastupitelstva obce

    konaného dne 8. 12. 2021.

 

2. Zastupitelstvo  schválilo Rozpočet obce Zvíkov na rok 2022.  Byl zveřejněn na úřední

    desce od 25. 11 do 17. 12. 2021. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový. Vzniklý přebytek

    bude použit na financování úvěru Nové ulice.

 

3. Zastupitelstvo schválilo na základě výpočtu cen pro vodné pro kalendářní rok 2022 cenu

    vody 40Kč/m3, na Ortvinovicích 20Kč/m3.

 

4. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 10, které je nedílnou součástí

    tohoto zápisu.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Pechová Regina

Klabouch Tomáš

 

                                                                                                       …………………….

                                                                                                       Josef Šafář - starosta

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce