Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 35

Zápis č. 35

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 8. 12. 2021 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Pechová Regina, Fiktus Josef,  Tájek Jaroslav, Kándl Martin, Klabouch Tomáš, 

Omluveni:  Mareš Jan , Klimešová Lenka

 

Ověřovatelé zápisu: Tájek Jaroslav, Fiktus Josef

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 34 ze zasedání zastupitelstva obce

    konaného dne 24. 11. 2021.

 

2. Zastupitelstvo bylo seznámeno s dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 6. 2021

    na akci „Rekonstrukce ulice Ke Kapličce v obci Zvíkov, k.ú. Zvíkov.“

 

3. Zastupitelstvo schválilo úvěr ve výši 1 200 tis. Kč na dofinancování akce „Rekonstrukce

    ulice Ke Kapličce.“

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Tájek Jaroslav

Fiktus Josef

 

                                                                                                       …………………….

                                                                                                       Josef Šafář - starosta

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce