Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 8

 

 

Zápis č. 8

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 3. 7. 2023 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klabouch Tomáš, Kánd Martin, Uhlíř Jiří, Gondek Jan, Tájek Jaroslav, Mareš Jan,Fiktus Josef

Ověřovatelé zápisu: Kándl Martin, Fiktus Josef

Host: Ing. arch. Jiří Boček

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 28. 6. 2023.

 

I. bere na vědomí

návrh obsahu změny č. 1 územního plánu Zvíkov dle přílohy tohoto materiálu;

 

II. schvaluje

pořízení změny č. 1 zkráceným postupem pořízení a obsah změny č. 1 územního plánu Zvíkov;

 

III. rozhodlo

a) že pořizovatelem změny č. 1 bude Obecní úřad Zvíkov, který si zajistí splnění kvalifikačních požadavků uzavřením příkazní smlouvy s Ing. arch. Radkem Bočkem,

b) že projektantem změny č. 1 bude společnost, která podala nejnižší cenovou nabídku ze tří obeslaných společností zpracovávající standardizace územních plánů v Českobudějovickém regionu, tj. společnost Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.,

c) že tzv. určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 1 bude starosta obce Josef Šafář;

 

IV. ukládá

starostovi obce, prostřednictvím pořizovatele, zajistit zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Zvíkov.

Ověřovatelé zápisu

Kándl Martin

Fiktus Josef

 

 

 

 

……………………..

Josef Šafář, starosta

 

 

Zveřejněno na www stránkách obce