Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 7

 

 

Zápis č. 7

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 28. 6. 2023 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klabouch Tomáš, Kánd Martin, Uhlíř Jiří, Gondek Jan, Tájek Jaroslav

Omluveni: Mareš Jan, Fiktus Josef

Ověřovatelé zápisu: Uhlíř Jiří, Klabouch Tomáš

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 24. 5. 2023.

 

2. Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce souhlasem s celoročním hospodařením

za rok 2022 bez výhrad. Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce a www stránkách

obce od 7. 6. do 28. 6. 2023.

Zastupitelstvo schválilo Účetní uzávěrku za rok 2022.

 

3. Zastupitelstvo schválilo Zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2022.Zpráva byla

zveřejněna na úřední desce a www stránkách obce od 7. 6. do 28. 6. 2023.

 

4. Zastupitelstvo bylo seznámeno se Závěrečným účtem SO Lišovsko za rok 2022.

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Uhlíř Jiří

Klabouch Tomáš

 

 

 

 

……………………..

Josef Šafář, starosta

 

 

 

Zveřejněno na www stránkách obce