Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 3

 

 

Zápis č. 3

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 14. 12. 2022 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klabouch Tomáš, Kánd Martin, Fiktus Josef, Uhlíř Jiří, Mareš Jan, Gondek Jan

Omluveni: Tájek Jaroslav, Mareš Jan

Ověřovatelé zápisu: Uhlíř Jiří, Gondek Jan

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 2 z ustavujícího zasedání zastupitelstva

obce konaného dne 16.11. 2022.

 

2. Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Zvíkov na rok 2023. Zveřejněn na úřední desce

od 23. 11. 2022 do 14. 12. 2022.

 

3. Zastupitelstvo schválilo založení vkladového účtu u České spořitelny na dobu 1 měsíc

s možností automatického prodlužování po jednom měsíci na částku 1 mil. Kč..

 

 

4. Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 21 ke smlouvě s firmou Marius Pedersen, svoz TKO.

 

5. Zastupitelstvo schválilo cenu vodného 40Kč/m3 na rok 2023, stočné nebude fakturováno.

 

6. Zastupitelstvo schválilo cenu za svoz TKO 500/Kč za rok 2023, za osobu nebo nemovitost.

 

7. Zastupitelstvo schválilo zažádat o dotaci z POV na opravu vstupních schodů

do KD Zvíkov

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Uhlíř Jiří

Gondek Jan

……………………..

Josef Šafář, starosta

 

 

 

Zveřejněno na www stránkách obce