Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 5

 

 

Zápis č. 4

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 8. 2. 2023 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klabouch Tomáš, Kánd Martin, Fiktus Josef, Uhlíř Jiří, Mareš Jan, Gondek Jan, Tájek Jaroslav, Mareš Jan

 

Ověřovatelé zápisu: Kandl Martin, Klabouch Tomáš

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva

obce konaného dne 14. 12. 2022.

 

2. Zastupitelstvo schválilo provést opravu lesní cesty v obecním lese.

 

3. Zastupitelstvo schválilo výměnu oken a dveří v objektu hasičské zbrojnice a výměnu dveří

na dvůr v MŠ.

 

4. Různé:

- rozšíření kuchyňky u výčepu

- úprava parku na návsi, mulčovací kůra

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Kándl Martin

Klabouch Tomáš

 

 

 

 

 

……………………..

Josef Šafář, starosta

 

 

 

Zveřejněno na www stránkách obce