Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 13

Zápis č. 13

 

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 27. 3. 2024 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

Přítomni: Šafář Josef, Klabouch Tomáš, Fiktus Josef, Uhlíř Jiří, Gondek Jan

Omluven: Konopová Anna, Mareš Jan, Kándl Martin, Tájek Jaroslav

Ověřovatelé zápisu: Fiktus Josef, Gondek Jan

Zapisovatel z jednání: Uhlíř Jiří

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 7. 2. 2024.

 

2. Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce souhlasem s celoročním hospodařením

za rok 2023 bez výhrad. Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce a www stránkách

obce od 22. 2. do 27. 3. 2024.

Zastupitelstvo schválilo Účetní závěrku za rok 2023.

 

3. Zastupitelstvo schválilo Zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2023.

 

4. Podle sdělení KHS v souladu s novelou vyhlášky č. 252/2004 Sb. se bude u zkrácených

rozborů vody stanovovat ukazatel intestiální enterokoky. U úplných rozborů je nutné

stanovovat draslík, bisfenol A, halogenoctové kyseliny a PFAS suma.

 

5. Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu – sobota 13. 4. 2024 v 8 hodin.

 

6. Informace MAS Hlubocko - Lišovsko – nabízí zdarma pomoc s žádostmi o dotaci.

 

7. Zastupitelstvo přijalo opatření k nápravě chyba nedostatků z Přezkumu hospodaření

za rok 2023.

 

8. Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o spolupráci při digitalizaci objektů technické

infrastruktury ve veřejném vlastnictví pro Digitální technickou mapu Jihočeského

kraje mezi Jihočeským krajem a obcí Zvíkov.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Fiktus Josef

Gondek Jan

 

 

……………………..

Josef Šafář, starosta

 

 

Zveřejněno na www stránkách obce