Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 9

 

 

Zápis č. 9

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 20. 9. 2023 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klabouch Tomáš, Kánd Martin, Uhlíř Jiří, Gondek Jan, Tájek Jaroslav, Mareš Jan,

Omluven: Fiktus Josef

Ověřovatelé zápisu: Kándl Martin, Mareš Jan

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 3. 7. 2023.

 

2. Zastupitelstvo schválilo opravu venkovních schodů do KD Zvíkov

 

3. Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení

místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství mezi obcí Zvíkov

a firmou EKO-KOM a.s.

 

4. Zastupitelstvo schválilo Pověření s firmou Marius Pedersen, a. s. upravující spolupráci

s obcí při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního

systému odpadového hospodářství.

 

5. Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene CB – 014330063638/001

DVK a Smlouvu CB – 014330082297/001 DVK mezi obcí Zvíkov a EG.D, a.s.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Kándl Martin

Mareš Jan

 

 

 

 

……………………..

Josef Šafář, starosta

 

 

Zveřejněno na www stránkách obce