Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 12

Zápis č. 12

 

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 7. 2. 2024 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klabouch Tomáš, Kánd Martin, Uhlíř Jiří, Tájek Jaroslav, Mareš Jan

Omluven: Fikttus Josef, Gondek Jan,

Ověřovatelé zápisu: Tájek Jaroslav, Klabouch Tomáš

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 18. 12. 2023.

 

2. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č.12/23 a 1/24.

 

3. Zastupitelstvo bylo seznámeno s dodatkem č. 1 ke Smlouvě o částečné úhradě nákladů

spojených s poskytováním pečovatelské služby ze dne 22. 6. 2013. Obec poskytuje

částečnou úhradu na dovážku obědů klientům pečovatelské služby. Částečná úhrada je

ve výši 20 Kč na dovážku jednoho oběda.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Tájek Jaroslav

Klabouch Tomáš

 

 

 

 

……………………..

Josef Šafář, starosta

 

 

Zveřejněno na www stránkách obce