Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 11

Zápis č. 11

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 18. 12. 2023 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

Přítomni: Šafář Josef, Klabouch Tomáš, Kánd Martin, Uhlíř Jiří, Fiktus Josef, Mareš Jan

Omluven: Konopová Anna, Gondek Jan, Tájek Jaroslav,

Ověřovatelé zápisu: Mareš Jan, Uhlíř Jiří

Zapisovatel z jednání: Fiktus Josef

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 29. 11. 2023.

 

2. Zastupitelstvo schválilo Rozpočet obce Zvíkov na rok 2024. Vyvěšen na Úřední desce

29. 11. - 18. 12. 2023.

 

3. Zastupitelstvo schválilo Střednědobý rozpočtový výhled obce Zvíkov na roky 2024 - 2026.

Vyvěšen na Úřední desce od 29. 11. 2023.

 

4. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.11.

 

5. Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 22 ke smlouvě č. 60014/98 na sběr, svoz a odstranění

komunálního odpadu.

 

6. Na základě výběrového řízení na výměnu oken a vchodových dveří v hasičské zbrojnici a

a venkovních dveří v MŠ, kde byla kriteriem nejnižší nabídková cena, byla vybrána firma

Svět oken.

 

7. Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém

odpadového hospodaření.

 

8. Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému

odpadkového hospodaření.

 

9. Starosta informoval zastupitelstvo o množství separovaného odpadu za rok 2022.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Mareš Jan

Uhlíř Jiří

 

 

……………………..

Josef Šafář, starosta

 

 

Zveřejněno na www stránkách obce