Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 6

 

 

Zápis č. 6

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 24. 5. 2023 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klabouch Tomáš, Kánd Martin, Fiktus Josef, Mareš Jan, Uhlíř Jiří, Gondek Jan, Tájek Jaroslav, Mareš Jan

 

 

Ověřovatelé zápisu: Tájek Jaroslav, Gondek Jan

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva

obce konaného dne 5. 4. 2023.

 

2. Zastupitelstvo schválilo výměnu vnitřních dveří v mateřské škole dle cenové nabídky firmy

CAG s.r.o.

 

3. Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce Zvíkov

za rok 2022

 

4. Opravu sádky a hráze rybníka Nový provede firma Bumba Michal dle cenové nabídky.

 

5. Zastupitelstvo schválilo jako létajícího pořizovatele Změny ÚP č. 1 pana ing. arch.

Radka Bočka

 

6. Informace – v obci pracuje firma, která zaměřuje el. sítě a přípojky do nemovitostí.

- 31. 5. bude probíhat cvičení PČR a HZS.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Tájek Jaroslav

Gondek Jan

 

 

 

 

……………………..

Josef Šafář, starosta

 

 

 

Zveřejněno na www stránkách obce