Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 14

Zápis č. 14

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 20.11. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klimešová Lenka, Pechová Regina, Kándl Martin,

Fiktus Josef, Klabouch Tomáš

Ověřovatelé zápisu: Kándl Martin, Klabouch Tomáš

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 9. 10. 2019.

 

2. Zastupitelstvo schválilo Darovací smlouvu mezi obcí Zvíkov a I MY, o.p.s, tř. Dr. Beneše

286/5 Soběslav.

 

3. Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 17 ke smlouvě č. 60014/98 s Marius Pedersen s.r.o.

 

4. Zastupitelstvo smlouvu o výpůjčce č. ZV/1/2019 na plastové nádoby o objemu 240l,

tříděný odpad, papír, plast.

 

5. Starosta jmenoval inventarizační komisi, předseda Tomáš Klabouch.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Kándl Martin

Klabouch Tomáš

 

 

 

 

 

 

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce