Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 13

Zápis č. 13

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 4. 9. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klimešová Lenka, Pechová Regina, Kándl Martin,

Tájek Jaroslav, Mareš Jan, Klabouch Tomáš

Ověřovatelé zápisu: Mareš Jan, Tájek Jaroslav

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 19. 9. 2019

 

2. Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Stavební úpravy Nové ulice v obci

Zvíkov, k.ú. Zvíkov u Lišova s firmou Stavitelství Matourek s.r.o., dopravní a inženýrské

stavby, Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov.

 

3. Zastupitelstvo bylo seznámeno s postupem projektových prací na akci Stavební úpravy

ul. Ke Kapličce.

 

4. Zastupitelstvo bylo seznámeno s Oznámením o změnách v Recyklačních poplatcích

za separovaný odpad od firmy Marius Pedersen.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Mareš Jan

Kándl Martin

 

 

 

 

 

 

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce