Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 12

Zápis č. 12

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 19. 9. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Pechová Regina, Kándl Martin, Fiktus Josef,

Klabouch Tomáš

Omluveni: Klimešová Lenka, Tájek Jaroslav, Mareš Jan

Ověřovatelé zápisu: Kándl Martin, Fiktus Josef

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 29. 8. 2019

 

2. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 8, které je nedílnou součástí

tohoto zápisu.

 

3. Zastupitelstvo schválilo Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 – 2022,

zveřejněn na úřední desce 29.8. - 19. 9. 2019.

 

4. Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zprávou o daňové kontrole dle ustanovení §88 zákona

č. 280/2009 Sb. na Vodovod Zvíkov.

 

5. Zastupitelstvo schválilo pronájem Pohostinství v KD Zvíkov pro p. Jiřího Wernera.

Záměr byl zveřejněn 5. 9. - 19. 9. 2019 na úřední desce a www. stránkách obce.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Kándl Martin

Fiktus Josef

 

 

 

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce