Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 1

 

 

 

 

 

Zápis č. 1

Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 31. 10. 2018

od 18 hodin v předsálí KD ve Zvíkově

Přítomni: Fiktus Josef, Kándl Martin, Klabouch Tomáš, Klimešová Lenka, Konopová Anna,

Mareš Jan, Pechová Regina, Šafář Josef, Tájek Jaroslav,

Ověřovatelé zápisu: Pechová Regina, Mareš Jan

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

Jednání ustavujícího zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Šafář.

 

Program

  1. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce

  2. Volba návrhového a volebního výboru

  3. Představení kandidátů

  4. Volba starosty

  5. Volba místostarosty

  6. Organizační záležitosti

  7. Schválení návrhu na usnesení

  8. Závěr, diskuze

 

 

 

Bod 1.

Slib členů zastupitelstva přečetl p. Tomáš Klabouch, všichni zastupitelé potvrdili slib slovem „slibuji“ a podepsali se na listinu pod textem znění slibu, přiloženo k zápisu.

 

Bod 2.

Složení návrhového a volebního výboru

Klabouch Tomáš SNK Zvíkov 2022

Fiktus Josef KDU - ČSL

Tájek Jaroslav ČSSD

 

 

Bod 3.

Představení kandidáta na funkci starosty a místostarosty.

 

Bod 4.

Členové zastupitelstva schválili způsob volby – veřejný.

Na funkci starosty byl navržen pan Josef Šafář, nar. 17. 9. 1974, Zvíkov, Budějovická 87. Byl zvolen všemi členy zastupitelstva a není pro tuto funkci dlouhodobě uvolněn.

 

Bod 5.

Na funkci místostarosty byla navržena paní Anna Konopová, nar. 25. 3. 1959, Zvíkov, Nová 68 . Byla zvolena všemi členy zastupitelstva a není pro tuto funkci dlouhodobě uvolněna.

 

Bod 6.

Starosta odvolal k dnešnímu dni

Členy kontrolního výboru – Klabouch Tomáš, Květoň Josef, Mareš Jan

Členy finančního výboru – Fiktus Josef, , Kándl Martin, Fiktus Josef, Tájková Zdeňka

 

Bod 7.

Návrh na usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce byl schválen všemi členy zastupitelstva, usnesení je přiloženo k zápisu.

 

Bod 8.

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s finanční situací obce, dlouhodobě plánovanými investicemi a akcemi plánovanými na příští rok.

 

Bod 9.

Diskuze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

Ověřovatelé zápisu:

Pechová Regina

Mareš Jan

 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce