Zápisy zastupitelstva, usnesení

Usnesení

z ustavujícího zasedání

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Z v í k o v

konaného dne 24. 10. 2022

 

 

 

  1. Schvaluje zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Zvíkov konaných ve dnech 23. a 24. září 2022

 

  1. Schvaluje způsob volby – veřejný.

 

  1. Schvaluje volbu starosty pana Josefa Šafáře, nar. 17. 9. 1974, bytem Zvíkov, Budějovická č. 87 pro příští volební období a není pro tuto funkci dlouhodobě uvolněn.

 

  1. Schvaluje volbu místostarostky paní Anny Konopové, nar. 25. 3. 1959, bytem Zvíkov, Nová 68 a není pro tuto funkci dlouhodobě uvolněna.

Schvaluje volbu místostarosty pana Tomáše Klaboucha, nar. 25. 10. 1987, Zvíkov, Na Dolinách 97 a není pro tuto funkci dlouhodobě uvolněn.

 

 

  1. Bere na vědomí složení slibu všech členů obecního zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.

 

 

 

 

 

Členové návrhového a volebního výboru

 

Kándl Martin ……………………

 

Fiktus Josef ……………………

 

Tájek Jaroslav ……………………

 

 

 

………………………..

Josef Šafář - starosta