Zápisy zastupitelstva, usnesení

Usnesení
z ustavujícího zasedání