Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Zvíkov č. 1 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vyhláška - 2/2019 odpady

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem


Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zvíkov


Obecně závazná vyhláška obce Zvíkov č. 1/2013 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku a čistotě
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích