Úřední deska

Pronájem kiosku a sociálního zažízení

Obec Zvíkov

 

Zvíkov 60, 37372 Lišov, tel. 387994020, 724773020, obec@zvikovulisova.cz

 

 

Na základě zákona č. 128 č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, §39, odst. 1., zveřejňuje záměr:

 


 

Pronajmout kiosek

a sociální zařízení

Parc. číslo: 2039/11, 276 k.ú. Zvíkov u Lišova


 


 

 

Bližší informace v kanceláři OÚ ve Zvíkově nebo na výše uvedených telefonech.

 

 

Zvíkov: 11. 3. 2020

 

Vyvěšeno: 11. 3. 2020

Sejmuto:

 


 

 

…………………..

Josef Šafář

starosta

Zveřejněno na internetových stránkách obce.