Úřední deska
Přehled aktuálních usnesení vlády
Sbírka zákonů

usnesení o přijetí krizového opatření - 26. 3. 2020


Sdělení České pošty

doručování zásilek


Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje

koordinace poskytování zdravotních služeb


Mimořádné opatření

Doba pro seniory


Usnesení vlády o přijetí nouzového opatření
Informace Finanční správy
Usnesení vlády

o přijetí krizového opatření


Opatření obecné povahy

Mimořádné opatření - koronavirus


Závěrečný účet, souhrnná zpráva
Pronájem kiosku a sociálního zažízení
Rozpočtové opatření 02-20
Návrh rozpočtovéhon opatření 02-20
Rozpočtové opatření ZVI 12-2019
Rozpočtové opatření 8-2019 SO Lišovsko
Rozpočet SO Lišovsko - 2020
Informace k dani z nemovitých věcí
Schválený rozpočtový výhled
Zápis č. 16
Veřejná vyhláška - Mze

opatření obecné povahy -lesy


Oznámení - rozpočtové provizorium
Návrh rozpočtu 2020
Rozpočtové opatření Lišovsko 7
Rozpočtové opatření 11
Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu obce
Návrh rozpočtu 2020 Lišovsko
LIs schválený rozpočet, očekávané, skutečné plnění rozpočtu roku 2019
Publicita, sál
Rozpočtové opatření 10
Svoz TKO 2020

Termíny svozu


Rozpočtové opatření 9
Rozpočtové opatření 5 Lišovsko
PUBLICITA - stavební úpravy

ulice Nová, Zvíkov


Schválený rozpočtový výhled
Publicita
Rozpočtové opatření č. 4 Lišovsko
Rozpočtové opatření 8
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, lesy
Rozpočtové opatření 7
Rozpočtové opatření SOL3
Rozpočtové opatření 6 Zvíkov
Střednědobý rozpočtový výhled
Rozpočtové opatření Lišovsko
Rozpočtové opatření 5
Výpočet ceny vodného 2018
SO Lišovsko - závěrečný účet 2018
Opatření obecné povahy - lesy
Rozpočtové opatření 3
Výzva - Úřad pro zastupování státu
Rozpočtové opatření - Lišovsko
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření 12/2018
Rozpočtové opatření 10 - Lišovsko
Schválený rozpočet SO Lišovsko 2019
Schválený rozpočet 2019
Rozpočtové opatření 9, SO Lišovsko
Rozpočtové opatření 11
Přezkum hospodaření SO Lišovsko

Dílčí přezkum hospodaření


FIN 11

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu


Zápis č. 3
Střednědobý výhled SO Lišovsko
Zápis z dílčího přezkumu 2018
Rozpočtové opatření 8 - SO Lišovsko
Rozpočtový výhled
FIN 10
Rozpočtové opatření 10/2018
Rozpočtové opatření 6

Svazek obcí Lišovsko


FIN 08
Rozpočtové opatření 8
Zápis č. 40
Rozpočtové opatření 5 Lišovsko
FIN 7/2018
Rozpočtové opatření č. 7
Rozpočtové opatření SO Lišovsko
FIN 6
Rozpočtové opatření č. 6
Veřejnoprávní smlouva
Závěrečný účet SO Lišovsko
Přezkum hospodaření - Lišovsko
Lišovsko FIN
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření č. 3 - Lišovsko
Závěrečný účet SO Lišovsko
Přezkum hospodaření - SO Lišovsko
Ochrana osobních údajů - pověřenec
Informace o zpracování osobních údajů
Rozpočtové opatření SO Lišovsko
Rozpočtové opatření č. 4 Zvíkov
Územní plán obce Zvíkov
Závěrečný účet za rok 2017 (návrh i schválený) - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017
Závěrečný účet obce Zvíkov za rok 2017 - shrnutí
Závěrečný účet obce Zvíkov 2017
Rozpočtové opatření 2/2018
FIN 2/2018

zpráva o plnění rozpočtu


Rozpočtové opatření - Svazek obcí Lišovsko
Darovací smlouva
Rozpočtové opatření 9
střenědobý rozpočtový výhled
Přezkum hospodaření 2016
Rozpočtové opatření č. 6
Pasport místních komunikací Zvíkov
Pečovatelská služba Archa Borovany

Nabídka služeb pro seniory, kontakty


Úřední deska - archiv změn