Úřední deska
Nová krizová opatření vlády 21. 10.
Rozpočtové opatření LIS3
Návrh rozpočtového opatření LIS3
Rozpočtové opatření ZV9
Návrh rozpočtového opatření ZV9
Sbírka zákonů - vyhlášení nouzového stavu
Zápis č. 22
Rozpočtové opatření Zv8-2020
Návrh rozpočtového opatření Zv8-2020
Veřejná vyhláška MZE -lesy
Rozpočtové opatření ZV7

schválené rozpočtové opatření


Návrh rozpočtového opatření ZV7
Převzetí písemnosti
Schválené rozpočtové opatření ZV6
Návrh rozpočtového opatření ZV6
Změna územního plánu
Schválený závěrečný účet SO Lišovsko za rok 2019
Publicita -podpora projektu Jihočeským krajem

Podpora Jihočeského kraje - spolufinancování projektu "Zpevnění části hráze rybníka Nový"


Zápis č. 21
Rozpočtové opatření 5 Zvikov
Návrh RO5 Zvíkov
Návrh Závěrečného účtu SO Lišovsko 2019
Zápis č. 20
Sbírka zákonů, 65, 66
Rozpočtové opatření SO1 Lišovsko
Opatření obecné povahy, MZe lesy
Rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Návrh rozpočtového opatření ZV3
Informace Finanční správy
Schválený závěrečný účet, souhrnná zpráva
Rozpočtové opatření 02-20
Návrh rozpočtovéhon opatření 02-20
Rozpočtové opatření ZVI 12-2019
Rozpočtové opatření 8-2019 SO Lišovsko
Rozpočet SO Lišovsko - 2020
Schválený rozpočtový výhled
Veřejná vyhláška - Mze

opatření obecné povahy -lesy


Návrh rozpočtu 2020
Rozpočtové opatření Lišovsko 7
Rozpočtové opatření 11
Návrh rozpočtu 2020 Lišovsko
LIs schválený rozpočet, očekávané, skutečné plnění rozpočtu roku 2019
Publicita, sál
Rozpočtové opatření 10
Svoz TKO 2020

Termíny svozu


Rozpočtové opatření 9
Rozpočtové opatření 5 Lišovsko
PUBLICITA - stavební úpravy

ulice Nová, Zvíkov


Schválený rozpočtový výhled
Publicita
Rozpočtové opatření č. 4 Lišovsko
Rozpočtové opatření 8
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, lesy
Rozpočtové opatření 7
Rozpočtové opatření SOL3
Rozpočtové opatření 6 Zvíkov
Střednědobý rozpočtový výhled
Rozpočtové opatření Lišovsko
Rozpočtové opatření 5
Výpočet ceny vodného 2018
SO Lišovsko - závěrečný účet 2018
Opatření obecné povahy - lesy
Rozpočtové opatření 3
Výzva - Úřad pro zastupování státu
Rozpočtové opatření - Lišovsko
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření 12/2018
Rozpočtové opatření 10 - Lišovsko
Schválený rozpočet SO Lišovsko 2019
Schválený rozpočet 2019
Rozpočtové opatření 9, SO Lišovsko
Rozpočtové opatření 11
Přezkum hospodaření SO Lišovsko

Dílčí přezkum hospodaření


FIN 11

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu


Zápis č. 3
Střednědobý výhled SO Lišovsko
Zápis z dílčího přezkumu 2018
Rozpočtové opatření 8 - SO Lišovsko
Rozpočtový výhled
FIN 10
Rozpočtové opatření 10/2018
Rozpočtové opatření 6

Svazek obcí Lišovsko


FIN 08
Rozpočtové opatření 8
Zápis č. 40
Rozpočtové opatření 5 Lišovsko
FIN 7/2018
Rozpočtové opatření č. 7
Rozpočtové opatření SO Lišovsko
FIN 6
Rozpočtové opatření č. 6
Veřejnoprávní smlouva
Úřední deska - archiv změn