Úřední deska
Omezení dopravy - opatření obecné povahy
Volby do obecního zastupitelstva, info, tiskopisy
Rozpočtové opatření 1, SO Lišovsko
Rozpočtové opatření ZV5
Informace - volby
Zápis č. 41
Prodloužení nouzového stavu
Závěrečný účet - SO Lišovsko
Rozpočtové opatření ZV 4 - 2022
Závěrečný účet obce Zvíkov za rok 2021
Schválený střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 - 2024
Rozpočtové opatření ZV3
Rozhodnutí hejtmana - vyhlášení období sucha
MZe veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření ZV2
Rozpočtové opatření ZV1, návrh a schválené
Publicita - DA pro JSDH Zvíkov
Rozpočtové opatření ZV 11-21
Rozpočtové opatření LIS 4-21
Schválený rozpočet obce Zvíkov na rok 2022
Publicita - na akci "Výstavba chodníku v ulici Ke Kapličce ve Zvíkově"
Zápis č. 35
Schválený rozpočet 2022 SO Lišovsko
Rozpočtové opatření ZV10-2021
Nařízení státní veterinární správy
Zápis č. 33
Návrh rozpočtu SO Lišovsko na rok 2022
Rozpočtové opatření Lis 2/21
Rozpočtové opatření ZV 9/21
Opatření obecné povahy MZe - lesy
Rozpočtové opatření ZV7
Návrh rozpočtového opatření ZV7
zápis č. 31
Rozpočtové opatření ZV 6

návrh a přijaté rozpočtové opatření


Rozpočtové opatření ZV 5
Rozpočtové opatření ZV 4
Schválený závěrečný účet - Svazek obcí Lišovsko
Zápis č. 29
Rozpočtové opatření ZV3
Schválený závěrečný účet 2020 - obec Zvíkov
Výzva -Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rozpočtové opatření ZV2
Výroční zpráva o svobodném přístupu i nformacím

zákon č. 106/1999 Sb.


Úhyn ptáků
Rozpočtové opatření ZV1-2021
Zápis č. 26
Rozpočtové opatření ZV12
Rozpočtové opatření SO 5 Lišovsko
Rozpočtové opatření 6 SO Lišovsko
Rozpočtové opatření 6, SO Lišovsko
Schválený rozpočet obce na rok 2021
Schválený rozpočet na rok 2021 - SO Lišovsko
Rozpočtové opatření ZV 11
Zápis č. 24
Návrh rozpočtu SO Lišovsko

na rok 2021


Návrh rozpočtu obce Zvíkov na rok 2021
Rozpočtové opatření 4 SO Lišovsko
Letáky Ministerstva zdravotnictví
Rozpočtové opatření ZV10/20
Návrh rozpočtového opatření

Zv 10/20


Zápis č. 23
Covid 19 letáky MZ

jak rozlišit chřipku a Covid 19,


Nová krizová opatření vlády 21. 10.
Rozpočtové opatření LIS3
Návrh rozpočtového opatření LIS3
Rozpočtové opatření ZV9
Návrh rozpočtového opatření ZV9
Sbírka zákonů - vyhlášení nouzového stavu
Zápis č. 22
Rozpočtové opatření Zv8-2020
Návrh rozpočtového opatření Zv8-2020
Veřejná vyhláška MZE -lesy
Rozpočtové opatření ZV7

schválené rozpočtové opatření


Návrh rozpočtového opatření ZV7
Převzetí písemnosti
Schválené rozpočtové opatření ZV6
Návrh rozpočtového opatření ZV6
Změna územního plánu
Schválený závěrečný účet SO Lišovsko za rok 2019
Publicita -podpora projektu Jihočeským krajem

Podpora Jihočeského kraje - spolufinancování projektu "Zpevnění části hráze rybníka Nový"


Zápis č. 21
Rozpočtové opatření 5 Zvikov
Návrh RO5 Zvíkov
Návrh Závěrečného účtu SO Lišovsko 2019
Zápis č. 20
Sbírka zákonů, 65, 66
Rozpočtové opatření SO1 Lišovsko
Opatření obecné povahy, MZe lesy
Rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Návrh rozpočtového opatření ZV3
Informace Finanční správy
Schválený závěrečný účet, souhrnná zpráva
Rozpočtové opatření 02-20
Návrh rozpočtovéhon opatření 02-20
Rozpočtové opatření ZVI 12-2019
Rozpočtové opatření 8-2019 SO Lišovsko
Rozpočet SO Lišovsko - 2020
Schválený rozpočtový výhled
Veřejná vyhláška - Mze

opatření obecné povahy -lesy


Návrh rozpočtu 2020
Rozpočtové opatření Lišovsko 7
Rozpočtové opatření 11
Návrh rozpočtu 2020 Lišovsko
LIs schválený rozpočet, očekávané, skutečné plnění rozpočtu roku 2019
Publicita, sál
Rozpočtové opatření 10
Svoz TKO 2020

Termíny svozu


Rozpočtové opatření 9
Rozpočtové opatření 5 Lišovsko
PUBLICITA - stavební úpravy

ulice Nová, Zvíkov


Schválený rozpočtový výhled
Publicita
Rozpočtové opatření č. 4 Lišovsko
Rozpočtové opatření 8
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, lesy
Rozpočtové opatření 7
Rozpočtové opatření SOL3
Rozpočtové opatření 6 Zvíkov
Střednědobý rozpočtový výhled
Rozpočtové opatření Lišovsko
Rozpočtové opatření 5
Výpočet ceny vodného 2018
SO Lišovsko - závěrečný účet 2018
Opatření obecné povahy - lesy
Rozpočtové opatření 3
Výzva - Úřad pro zastupování státu
Rozpočtové opatření - Lišovsko
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření 12/2018
Rozpočtové opatření 10 - Lišovsko
Schválený rozpočet SO Lišovsko 2019
Rozpočtové opatření 9, SO Lišovsko
Rozpočtové opatření 11
Přezkum hospodaření SO Lišovsko

Dílčí přezkum hospodaření


FIN 11

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu


Zápis č. 3
Střednědobý výhled SO Lišovsko
Zápis z dílčího přezkumu 2018
Rozpočtové opatření 8 - SO Lišovsko
Rozpočtový výhled
FIN 10
Rozpočtové opatření 10/2018
Rozpočtové opatření 6

Svazek obcí Lišovsko


FIN 08
Rozpočtové opatření 8
Zápis č. 40
Rozpočtové opatření 5 Lišovsko
FIN 7/2018
Rozpočtové opatření č. 7
Rozpočtové opatření SO Lišovsko
FIN 6
Rozpočtové opatření č. 6
Územní plán obce Zvíkov
Pasport místních komunikací Zvíkov
Úřední deska - archiv změn