Přijaté dotace

Přijaté dotace

 

Přehled dotací 2004 – 2013

 

ROK

NÁZEV PROGRAMU

NÁZEV AKCE

CELKOVÉ NÁKLADY

DOTACE

v tis. Kč

2004

JČK – vodohospodářská infrastruktura

Vybudování kanalizace v ulici Na Výsluní

370

164

2004

JČK - POV

Výměna střešní krytiny na budově OÚ

0

125

2004

JČK – ochrana před povodněmi

Ochrana před povodněmi

0

94

2006

JČK -POV

Obnova aleje v místní části Ortvínovice

85

48

2006

JČK - POV

Komplexní úprava veřejného prostranství obce

127

72

2007

JČK -POV

Oprava sociálního zařízení a kuchyně v MŠ

309

120

2007

JČK – podpora jednotek SDH

Oprava střechy hasičské zbrojnice

200

70

2008

JČK – GP na podporu SDH obcí

Sanace zdiva – hasičská zbrojnice

125

65

2008

JČK - POV

Oprava střechy sběrného místa v obci

448

120

2009

JČK – podpory tvorby ÚPD obcí

Vypracování ÚP obce Zvíkov pro k.ú. Zvíkov u Lišova, Ortvínovic

300

148

2009

POV – osa IV LEADER

Obec Zvíkov, zlepšení vzhledu obce a nákup techniky pro údržbu zeleně

627

474

2009

JČK - POV

Oprava střechy MŠ ve Zvíkově, Lišovská ul. 26,

216

130

2010

POV – osa IV. LEADER

Rekonstrukce propustku ve Zvíkově

1 200

883

2010

JČK - POV

Výměna oken v budově MŠ Zvíkov

215

123

2010

JČK – podpora výstavby a oprav autobusových zastávek

Výstavba autobusové zastávky v obci

105

56

2011

JČK - POV

Výměna oken na budově OÚ Zvíkov

260

160

2012

JČK - POV

Výměna střešní krytiny na budově OÚ

413

150

2012

MMR

Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého, sanace zdiva

332

232

2012

Svazek obcí Lišovsko

Obecní rozhlas

212

130

2013

MAS Hlubocko - Lišovsko

Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého, II. etapa,

Výměna krovu, střešní krytiny a oken

629

465

2013

Ministerstvo zemědělství

Vodovod Zvíkov

23 137

14 915

2013

KÚ JČK

Vodovod Zvíkov

23 137

2 295

2013

JČK POV

Výměna střechy na technické budově MŠ

78

45

 

V LETECH 2004 - 2013  ZÍSKALA OBEC NA DOTACÍCH CELKEM

                                       21 084 000Kč