E - kronika

Zelená stuha 2014

                     

Obecní zastupitelstvo rozhodlo v letošním roce podat přihlášku do soutěže Vesnice roku 2014. Poprvé jsme se této soutěže zúčastnili v roce 2012.

Po zaslání přihlášky, písemných dokumentů a fotografií obce jsme nejen čekali, kdy nás komise navštíví, ale především přemýšleli, čím ji zaujmout. Oznámené datum – pátek 6. června 16:30 hodin, nás zpočátku příliš nenadchlo, pátek podvečer už bude komise unavená a chvátat domů. Ale nakonec se ukázalo, že tento termín vůbec není nevýhodný, naopak, umožnil zapojit do akce více lidí a ukázat hodnotící komisi i společenský život v obci.

Jak celá akce probíhala? Autobus s hodnotící komisí přijel o něco později, objeli si obec nejdřív sami. Zastavil před KD Zvíkov. Po vystoupení z autobusu a přivítání starostou vyběhla růžičková koleda, střapák a harmonikář (Jiří Klimeš, Miroslav Novotný, Ondřej Klabouch, Lenka Klimešová a Josef Fiktus ze Štěpánovic). Sice není obvyklé slavit masopust v červnu, ale chtěli jsme tímto ukázat, že v obci byla po letech obnovena masopustní koleda. Se členy komise jsme zatančili a připili si.

V zasedací místnosti obecního úřadu starosta obce Josef Šafář připil vodou z nově vybudovaného vodovodu a seznámil komisi s investicemi, úspěchy v čerpání dotací a s projekty obce a místostarostka Anna Konopová s kulturním a společenským děním v obci. Dále si mohli prohlédnout řadu dokumentů a fotografií z historie i současnosti Zvíkova, nově zavedenou kroniku obce a odnést informační leták o naší obci. Nechtěli jsme ale komisi příliš zatěžovat čísly a povídáním, radši jsme se vydali na prohlídku obce. Ta vlastně začala návštěvou knihovny, ve které je přivítala paní Marie Veithová a prohlídkou KD. Pak jsme pokračovali k mateřské škole. Na připraveném panelu si mohla komise přečíst, co všechno bylo v této budově opraveno a kolik do ní obec v posledních letech investovala. Učitelky MŠ pí Marie Placatková, Eva Máchová a pí Dana Sojková pak provedly komisi budovou MŠ, která už touto podvečerní dobou byla samozřejmě bez dětí.

Další cesta vedla ke kapli sv. Jana Nepomuckého, u které stála tabule s řadou fotografií, které dokumentovaly průběh oprav této kaple (sanace zdiva, výměna krovu a střešní krytiny, oken). Hosté zasedli do kaple a se zájmem poslouchali odborný a zasvěcený výklad pana Stanislava Řeháka. Venku bylo horko a ani se jim z kaple nechtělo odcházet.

 Popošli jsme  k  hasičské zbrojnici, kde byl rovněž připravený panel s fotografiemi staré a opravené budovy a také v hasičské uniformě pan Václav Tůma ml., který pohovořil o historii a současnosti hasičů v obci. Vyzdvihl především družstvo mladíků, a tak se komise odebrala k hasičské nádrži, kde stála nová černozelená hasičská „mašina“ a byli nastoupeni chlapci, aby předvedli hasičský útok. Přestože kluci poctivě trénovali, tak útok se nepovedl, jak si představovali.

Další zastávkou na cestě naší obcí byl Tájků statek s tvrzí. Paní Marie Tájková si připravila základní informace o historii tvrze a Tájkovi  umožnili zájemcům i prohlídku této zvíkovské dominanty.

Naše trasa vedla na hráz rybníka Nový, kde byl připraven za myslivecké sdružení pan Vít Mareš a promluvil o činnosti této organizace. Při prohlídce obce komise obdivovala upravenou náves, rybníky, stromy a zeleň. Přes hráz, po lávce jsme postupně došli až do sportovního areálu, kde se tento podvečer sešlo opravdu hodně lidí. Na pergole bylo připraveno pohoštění. Než k němu komise zasedla, dozvěděla se od pana Víta Konopy, oblečeného do hokejového dresu, v ruce s pohárem, o vítězství hokejového týmu Predators v amatérské hokejové lize. Daniel Novotný pak informoval o sportovních akcích, které se konají v letní sezóně na hřišti. Komise zasedla k připravenému občerstvení, o dobrou náladu se postaral hudební doprovod Lenky Klimešové a jejich dvou kamarádek – kytaristek. Na pergole přitom probíhala už jen neformální diskuze.

Vtipnou a všemi očekávanou tečku za programem udělali „herci.“ Vít Zelený (vypravěč), Jiří Klimeš (krásný princ), Tomáš Mráz (víla), Tomáš Kochlöfl, Jiří Nečesaný (škaredé sestry) a Petr Šlosar (Popelka). Ve čtvrtek měli jedinou zkoušku a v pátek oslnili davy předvedením pohádky o Popelce. Hra se líbila a všechny nás pobavila.

Čas vymezený pro návštěvu naší obce utekl velmi rychle a autobus s komisí odjížděl, i když někteří by rádi zůstali a poseděli s námi.

Chtěli bychom co nejsrdečněji poděkovat všem, kteří se

o úspěšný průběh této akce zasloužili.

Výsledek? Obec získala Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí a postoupila do celostátního kola, hodnotící komise nás navštíví ve středu 3. září dopoledne. S vítězstvím v krajském kole je spojena i podpora projektu obce o oblasti péče o zeleň a životní prostředí ve výši 400 tis. Kč a dotace z Programu obnovy venkova ve výši 300 tis. Kč.

Úspěch je třeba oslavit.

Na návsi bude vysazena lípa s pamětním kamenem, na kterém bude nápis Zelená stuha 2014.

Obec Zvíkov zve občany a přátele naší vesnice k přátelskému posezení a taneční zábavě, která se bude konat v sobotu      6. září od 16 hodin u hasičské nádrže, k tanci i poslechu bude hrát B – QUINTET, občerstvení je zajištěno.