E - kronika

Rok 2013

Rok 2013

Každá vesnice má své tradice, některé se udržují, některé se zavádějí a jiné je třeba obnovit. Lence Klimešové dlouho ležela v hlavě myšlenka na obnovení masopustní koledy ve Zvíkově. A letos se rozhodla ji zrealizovat. Objela několik masopustů v jihočeských obcích, nabrala inspiraci,  našla několik spřízněných duší a podporu kamarádů i v okolních obcích a první obnovený masopust byl na světě. V koledě tančili mládenci Jiří Klimeš, František Pecha a Miroslav Novotný, střapákem – škodičem byla Lenka Klimešová, za masky cikánky a tuláka se oblekly Regina Pechová a Bohunka Novotná, v policejní uniformě dorazil Jirka Nečesaný. Zahraničními posilami průvodu koledníků byli holiči Vladimír Veith a Láďa Krška ze Štěpánovic. I s hudbou vypomohli štěpánovičtí – harmonikář Josef Fiktus a Josef Florián a vlkovický harmonikář Jiří Tvaroh. Za krásného, zasněženého typicky lednového počasí s povolením starosty se vydali  nejdříve  na Ortvínovice a pak do Zvíkova. Chutné a vydatné a teplé občerstvení jim připravila Vendula Zelená, ale i většina ostatních zvíkováků je vítala pohoštěním a štamprličkou něčeho pro zahřátí. Celé náročné tažení bylo zakončeno veselým posezením v místní hospodě. Všichni měli z podařeného prvního ročníku nového masopustu radost a v hlavě jim zrály plány, jak být příští rok ještě lepší.

Další podařenou akcí roku 2013 byly Slavnosti sněženek. Celé to začalo tím, že náš kamarád malý Honza, vyhrál na společenském plese při svíčkách malé sele divočáka. Žije sám a tak dal sele k dispozici všem, kluci Zelených ho rozbourali a dohodli jsme se, že je škoda ho jen tak sníst, když všichni známe a rádi máme film Slavnosti sněženek. A tak jsme uspořádali žranici, byl divočák se šípkovou i se zelím, i polévka z divočáka byla. Do vaření se nás zapojilo víc, Honza Konopů dělal šípkovou omáčku a knedlíky, Regina Pechů pekla divočáka, Bohunka Novotných dělala bramborové knedlíky a Lenka Klimešů zase dvojí zelí. Ostatní přinesli nějaké dobroty na stůl, vyzdobili jsme předsálí, oblékli se ve stylu slavností sněženek a užili si jeden z nezapomenutelných večerů. I hudba byla tři kytary a basa. Nejkrásnější na celé akci bylo to, že každý se nějak zapojil jak do vaření, tak do zábavy.  A tak mezi námi ožily filmové postavy i nezapomenutelné hlášky z filmu. A ze stojanu naši zábavu pozorovala kančí hlava.

Od května do konce září opět ožil sportovní areál ve Zvíkově. K tradičním akcím letos přibyly i další nové. Dost často pořádáme různé akce pro děti a někdy zapomínáme na dospělé, kteří chtějí a umějí si hrát. A tak jsme si uspořádali sportovní odpoledne pro dospělé, takový pelmel osmiboj. A protože jsme dospělí a občas někdo má už nějaké bolístky, tak každý mohl jednu disciplínu vynechat – a tak z osmiboje vznikl sedmiboj. Příchozí se nejdříve nalosovali do dvojic. Soutěžilo se v následujících disciplínách – nohejbalu, chůzi na chůdách, hraní dámy, hraní čáry, hodu na cíl – do skruže, hraní  petangue,  kroketu a házení létajícího talíře. Kdo zvítězil? To není podstatné, podstatné je to, že se dokážeme sejít, vymyslet si zábavu a bavit se.

I letos se na hřišti sportovalo, hrálo a jedlo…. Taková krůta pečená na ohni není vůbec „blbej pták.“

V letošním roce se rozjela největší akce v historii samostatného Zvíkova – stavba vodovodu. Pět let trvala projektová příprava, změna územního plánu a vyřizování nejrůznějších náležitostí stavebního povolení, výběr firmy a shánění peněz. Investice        23 milionů korun v obci s rozpočtem kolem 2,5 milionu je hodně náročná. Ale podařilo se, obec pomocí dotace ministerstva zemědělství, JČ kraje, úvěru a vlastních zdrojů zahájila na jaře stavbu. Její první etapa spočívala v přivedení vody z Vlkovic do Zvíkova, v další etapě byl budován vodovodní řád v obci. Vodojem je vybudovaný za Zvíkovem, směrem na Vlkovice. Voda je velmi kvalitní a chutná, pochází z velkého podzemního jezera, které se táhne až k Novohradským horám. K vodovodu je napojena mateřská škola, kulturní dům, bytovky, okály a postupně se napojují další domácnosti.

Vodovod nebyl jedinou akcí a investicí v obci. Pokračovala oprava návesní kaple sv. Jana Nepomuckého. V červenci byl vyměněn krov, až do otevření střechy se zjistilo, v jak špatném stavu v některých částech byl. Byla položena nová střešní krytina. I okna v kapličce  byla ve špatném stavu, nedala se ani otevřít a ženy pokaždé, když uklízely kapli měly strach, aby je nepoškodily. Nová okna jsou vyrobena na zakázku přesně podle původních. Po generální opravě byla kaple znovu žehnána v září, u příležitosti oslav 105. výročí založení hasičského sboru ve Zvíkově.

Oslavy založení hasičského sboru byly spojené s hasičskou soutěží, která se konala u    nádrže ve středu obce. Soutěže se zúčastnilo 7 družstev, předvedli se malí hasiči. Zvíkovští postavili družstva dvě, dorostenecké a dospělé. Dorostenci sice víc trénují, ale starší se umístili v soutěži líp. Počasí hasičům opět přálo, den byl krásný, slunečný a večerní zábava pod širým nebem se protáhla do pozdních nočních hodin.

V havarijním stavu je i cesta do Zalin, rozbitá, místy se propadá. Nejhorší úsek ve ve stoupání v místech zvaných u sosničky. Přesto, že obec měla v tomto roce vysoké výdaje, našla ve svém rozpočtu 100 tis Kč na opravu alespoň části této cesty.

Obec je velmi úspěšná v získávání dotací na různé investiční akce. Zřejmě ne všichni z toho mají radost. Těžko říct jestli se jedná o závist, osobní zášť nebo něco jiného, ale na starostu obce přišlo na Policii ČR anonymní udání, které ho vinilo z dotačního podvodu. A tak musel doložit desítky faktur a dalších písemností, žádné pochybení ani podvod se nepotvrdil, ale trochu hořkosti z tohoto anonymního udání zůstalo. Přinejmenším se čas, který musel starosta věnovat vyhledávání, kopírování a vysvětlování, dal využít mnohem smysluplněji.

 

 

 

 

 

ROK

NÁZEV PROGRAMU

NÁZEV AKCE

CELKOVÉ NÁKLADY

DOTACE

v tis. Kč

2013

MAS Hlubocko - Lišovsko

Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého, II. etapa,

Výměna krovu, střešní krytiny a oken

629

465

2013

Ministerstvo zemědělství

Vodovod Zvíkov

23 137

14 915

2013

KÚ JČK

Vodovod Zvíkov

23 137

2 295

2013

JČK POV

Výměna střechy na technické budově MŠ

78

45

 

V roce 2013

Narodili se: Kristýna Kándlová, Jaroslav Tájek

Zemřeli: Jan Golas, Miroslav Filip, Blažena Květoňová

Přihlásili se k trvalému pobytu: Josef Morong, Petra Coufalová, Jiří Kodl,

Odstěhovali se: Jindřiška Jungmannová, Věra Köchleflová, Natálie Dědičová, Andrea Ročková, Lucie Tájková, Pavel Filip