E - kronika

Rok 2012

ROK 2012

V tomto roce byla úspěšně dovedena do konce několikaletá snaha o získání stavebního  povolení na vodovod. Po sérii nejrůznějších jednání a připomínkování bylo dosaženo kýženého cíle, teď zbývá taková maličkost, získat nějakých 20 milionů a pustit se do práce.

V zimních měsících byl navezen kámen na břeh Nového rybníka a před Velikonocemi, když se rybník vypouštěl, tak se navezeným kamenem zpevnil podemílaný břeh.

Zima byla letos taky poněkud netypická, téměř bez sněhu, ale zato s obdobím tuhých mrazů, které působily nemalé potíže především na vodovodním řádu. Nemile nás zaskočila zpráva o tom, že asi nepoteče voda v den, kdy jsme pořádaly Dětský karneval. Ten se letos mimořádně vydařil, v sále bylo přes 200 lidí a taky hodně veselo. Nový moderátor Matěj přinesl nové hry a soutěže nejen pro děti, ale i pro dospělé. Ti se asi nejvíc bavili při soutěži, kdo dříve vypije půllitr piva. Na pódiu stáli 3 muži a 3 ženy. Muži se nakonec ukázali jako gentlemani a nechali holky vyhrát. I ta vzpomínaná voda byla nakonec nějak vyřešena a karneval neohrozila.

Další kulturní akcí v sále byl už tradiční Společenský ples při svíčkách, který se konal v době největších mrazů na počátku února. Hrála hudební skupina Takton, účast na plese byla sice poněkud nižší než v loňském roce, ale i tak velice slušná.

Tradiční dubnovou akcí je úklid kolem obecních cest v celém katastru obce. Tuto chvályhodnou tradici zavedl na počátku 90. let pan Josef Květoň, když s mladými chlapci a malým náklaďákem objel katastr a vyčistil stoky od nejrůznějšího odpadu. Na úklidu se už podílelo hodně mladých chlapců i děvčat z obce, mimo jiné i Jižani, kteří vydělané peníze použili na svůj letní tábor. |Při jednom takovém úklidu malá Táňa Klabouchová našla ve stoce odhozené malé štěně. Vzala si ho domů, že ho po neděli dají do útulku, ale dala mu jméno a nakonec i přesvědčila rodiče, že si Nasťu nechají. I letos vyjel obecní traktor a parta uklízečů.

V polovině dubna zažila klubovna v hasičské zbrojnici tradiční hokejovou dostřelnou. Naši hoši nedosahují žádných skvělých výsledků, ale ukončit sezonu umí velkolepě, jídlem, pitím i rachotem před hasičárnou.

Poslední den v dubnu se tradičně staví májka a pálí čarodějnice, májka stojí a byla uhlídána, u hasičské nádrže, čarodějnice se pálí za vsí směrem k Zalinům.

Na jaře byly také vykáceny túje kolem zahrady mateřské školy, byly přerostlé, zabíraly značný prostor a navíc byl přikoupen pozemek směrem k domu č. 12 a celá zahrada školky byla nově oplocena. Celá akce proběhla rychle, aby děti mohly zahradu v co nejkratší době zase využívat. Kolem plotu školy povede nový chodník. Místním, ale i návštěvníkům se tak odkryl nový pohled, budova školky byla jakoby schována za zelenými stromy, po jejich odstranění se odkryla a dominuje na kopci.

Na zasedání zastupitelstva přišel starosta s návrhem přihlásit se do soutěže Vesnice roku. Vlastně proč to nezkusit? V obci máme hodně zeleně, o kterou se obec stará a udržuje ji,  celkem bohatý kulturní a společenský život v obci také stojí za zmínku. Tak jsme vyplnili požadované tiskopisy, vybrali vhodné fotografie, udělali prezentaci ve stylu rok na vsi, pokusili se dát dohromady fotografie míst, která se nejvíce změnila, takové srovnání dříve a dnes a čekáme na příjezd komise, která nás má navštívit mezi 11. -20. červnem. Fotografický materiál plánujeme využít třeba na setkání důchodců. Ne všichni z nich se mohou společenského života zúčastnit a všechna místa navštívit, tak ať si alespoň budou moci prohlédnout fotografie.

Do krajského kola soutěže Vesnice roku 2012 se přihlásilo 31 obcí. Krajská hodnotitelská komise navštíví přihlášené obce v období od 11. - 20. června. Základní informace a podklady pro hodnocení získá krajská komise ze zaslaných prezentací, dodaných předepsaných materiálů a prohlídek obcí. Posuzovat se budou koncepční dokumenty obce, společenský život, aktivity občanů, rozvoj podnikání v obci, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, ale i připravované záměry či využití informačních technologií. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na tiskové konferenci dne 21. června v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje. Slavnostní vyhlášení oceněných obcí pak proběhne 11. srpna 2012 ve vítězné obci.

V rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2012 bude uděleno několik ocenění. Vítěz krajského kola získá Zlatou stuhu a postupuje do celostátního klání o titul Vesnice roku. Za společenský život v obci je udělována Modrá stuha. Nositelkou Bílé stuhy se stává obec, která se aktivně věnuje činnosti mládeže. Za péči o zeleň a životní prostředí mohou být vesnice odměněny Zelenou stuhou. Ocenění Oranžovou stuhou získá ves, která spolupracuje se zemědělským subjektem. V rámci krajského kola soutěže může komise dále udělit diplomy například za vzorné vedení obecní knihovny, za vzorné vedení kroniky, za rozvíjení lidových tradic a další.

I v letošním roce se bude vyhlašovat také Cena hejtmana, a to ve třech kategoriích. První je realizace úspěšného kulturně společenského projektu. Loni toto ocenění získala obec Borotín za aktivity SDH Pikov, který organizuje sportovní a kulturní akce v obci a jeho členové navíc rekonstruovali společenský dům v Pikově. Další kategorie v Ceně hejtmana je realizace úspěšného projektu v oblasti práce s dětmi a mládeží. Loni si ocenění odnesla obec Skály, kde mají rodinnou buňku, odnož Píseckého dětského domova. Obec se snaží děti z domova maximálně zapojit do života obce. Třetí kategorie v Ceně hejtmana je kategorie zelená obec. Tu může získat obec například za ekologický provoz obecních budov či podporu environmentální výchovy v obci. Loni byla vyhlášena poprvé a ocenění si odnesla obec Chlumany za KY.BY zahradu, která vznikla v bývalém sadu o rozloze 2 arů. Přímo uprostřed vesnice vznikl prostor pro relaxaci i nákup čerstvých bylinek, květin a sezónních plodů.

Letošní ročník soutěže Vesnice roku je už osmnáctý. V září se koná celostátní kolo soutěže, do kterého postupují vítězové z krajských kol. Jihočeské obce si v předešlých letech v celostátním kole nevedly špatně. V roce 1997 se absolutním celostátním vítězem stala obec Svatý Ján nad Malší, v roce 2004 pak obec Kovářov. Druhým místem z celostátního kola v roce 1996 se pyšní Řípec a stejné ocenění si v roce 1999 vybojovaly Sudoměřice u Bechyně. Třetí místo obsadily v roce 1998 Novosedly nad Nežárkou, v roce 2000 Chelčice a v roce 2008 Malenice.

Přes dlouholetou tradici soutěže se najdou obce, které se letos do soupeření zapojí poprvé. Letošními jihočeskými nováčky v soutěži jsou obce Cehnice, Dřešín, Chrášťany, Plav či Zvíkov. Matadorem soutěže je obec Bernartice, která soutěžila od roku 2000, v roce 2002 vyhrála krajské kolo a po pravidly nařízené pětileté pauze se do soutěže vrátila. Městys Borotín s přestávkami soutěží také od roku 2000, obec Přeštěnice od roku 2003 a obec Mičovice od roku 2004 stejně jako obec Řepice.

 

Seznam obcí přihlášených do Vesnice roku 2012 v Jihočeském kraji:

Okres České Budějovice:
Vrábče
Zvíkov
Plav
Chrášťany
Pištín

Okres Český Krumlov:
Přídolí
Mojné

Okres Jindřichův Hradec:
Popelín

Okres Písek:
Orlík nad Vltavou
Kučeř
Borovany
Slabčice
Skály
Bernartice
Branice
Kestřany
Nerestce
Přeštěnice
Tálín

Okres Prachatice:
Chlumany
Mičovice
Strunkovice nad Blatnicí

Okres Strakonice:
Drahonice
Čestice
Řepice
Cehnice
Drachkov
Dřešín

Okres Tábor :
Borkovice
Řepeč
Borotín

 

19. května se v místní kapli koná pouťová mše svatá. Místní kaplička je další stavbou, která bude vyžadovat poměrně velkou investici, Nevhodnými stavebními úpravami a zvýšením okolního terénu došlo k tomu, že zdivo kaple je velmi vlhké, omítka opadává a drolí se. Vlhkost už je ve 3 metrech a nejvíce poškozená se jižní strana. Pan Stanislav Řehák, který se profesionálně zabývá sanací zdiva v historických objektech, předložil návrh, jak postupovat, obec zažádala o dotaci. Vysušením vlhkého zdiva, ale investice zdaleka nebudou končit. V kapli jsou téměř ztrouchnivělá okna a v jakém stavu je vazba asi zjistíme, až přijde na řadu překrytí střechy. 

19. května startuje letní sezona na hřišti, jako obvykle malým losovaným  volejbalovým turnajem.    

Místní družstvo hasičů se zúčastnilo obvodové soutěže v Lišově, složení Jiří Uhlíř, Víťa Zelený, Josef Fiktus st,. Josef Fiktus ml., Lukáš Fiktus, Jakub Košíček, Tomáš Mráz a Milan Šimánek. Soutěž se jim sice nepovedla podle jejich představ, ale jsou mladí, teprve se učí a až ještě potrénují, tak se určitě dostaví i výsledky.

20. května podvečer se na kiosku u hřiště sešli lidé na malém pouťovém posezení, na harmoniku hrál Josef Fiktus ze Štěpánovic, počasí přálo a posezení se určitě vydařilo.

18. června v 8 hodin rána jsme před kulturním domem přivítali hodnotící komisi Vesnice roku 2012. Přijeli autobusem a v komisi bylo 10 zástupců kraje, okresu, starosta z vítězné obce v předcházejícím roce a další. Komisi jsme přivítali nejen my zástupci obce a společenských organizací ve Zvíkově, ale také krásný sluneční letní den.

Za obec se zúčastnil starosta Josef Šafář, místostarostové Anna Konopová a Václav Tůma, za Sportovní organizaci ve Zvíkově promluvil Miroslav Novotný, za místní knihovnu paní Marie Veithová, dlouholetá knihovnice, přišla i vedoucí učitelka mateřské školy paní Marie Placatková. S komisí jsme poseděli a základní informace o obci jí předali v zasedací místnosti OÚ. Na nástěnkách si mohli prohlédnout fotografickou prezentaci obce, ke každému měsíci dvě tři fotografie a stručné povídání o tom, co se v daném měsíci v obci děje. Na druhé nástěnce jsme k sobě přiřadili fotografie dříve a nyní, nejen z některých míst obce, ale zejména srovnání hasičské zbrojnice, mateřské školy, sběrného a hospodářského dvora, propustku směrem na Zaliny nebo středu obce. Na velkou polici přes celou stěnu vystavili své poháry a trofeje místní hasiči. Po malém občerstvení jsme se vydali na prohlídku obce, nejdříve jsme se zastavili v mateřské škole, na otázku jednoho člena komise: „Děti, jestlipak víte, kde je ve Zvíkově starosta?“ bleskově zareagovala Terezka Tájků a řekla: „No přece tady strejda Šafářů.“ Děti byly milé a bezprostřední a komisi se naše školka líbila  a ocenili obec čestným uznáním za péči a investice do mateřské školy.

Další cesta komise vedla směrem ke kapličce, která čeká na další investice, aby se zabránilo především dalšímu vzlínání vody, které způsobuje  opadávání fasády. Komisi jsme zavedli i do sportovního areálu, který byl v tuto denní dobu opuštěný, ale navečer vždy ožívá a přes léto se stává centrem letního dění v obci. Po malé straně jsme se pomalu vraceli zpět ke kulturnímu domu, naši hosté mohli obdivovat vysečené návesní prostory, rozrůstající se park a řadu příjemných zákoutí, kde jsou lavičky lákající k posezení. V zasedací místnosti čekalo komisi občerstvení. Dvě hodiny uběhly velice rychle a komise už autobusem odjížděla směr další vesnice.

I když jsme se v soutěži neumístili, tak ostudu jsme si určitě neudělali.

O naší obci bylo napsáno v publikaci, která každoročně u příležitosti této soutěže vychází toto:

Obec Zvíkov

Do soutěže Vesnice roku se Zvíkov přihlásil v letošním roce poprvé, proto dovolte na úvod několik základních informací. Naši obec najdete 12 kilometrů od Českých Budějovic směrem na Třeboň. Dopravní spojení je směrem do Lišova, Českých Budějovic a do Třeboně. Žije tu 265 obyvatel, v obci je mateřská škola, knihovna, kulturní dům se sálem a pohostinstvím, sportovní areál s dětským hřištěm a tenisovým kurtem.

Nejstarší dochovanou historickou památkou je gotická kamenná tvrz ve tvaru komolého čtyřbokého hranolu se sedlovou střechou, původně třípodlažní, o půdorysu 13,5 x10,74 m, vystavěná z kamenného neomítnutého zdiva.  Nad vchodem je kámen s letopočtem 1406.

 Naše historie sahá do 14. století, v roce 2007 jsme oslavili 650. výročí první písemné zmínky o obci. U této příležitosti jsme uspořádali setkání rodáků a přátel obce s bohatým kulturním a společenským programem. Součástí této akce byla i výstava dokumentů a fotografií. Na výstavě měli lidé možnost zapojit se do hlasování o znaku obce. Byly tu vystaveny 4 návrhy na znak obce a ten, který získal největší počet hlasů,  byl později realizován.  Za podpory hejtmana jihočeského kraje vznikla také brožura o historii i současnosti  obce doplněná bohatou fotodokumentací, pohlednice a keramika s tématem zvíkovské tvrze.

Ve středu obce se nachází kaple sv. Jana Nepomuckého,  která byla postavena roku 1887 lišovským stavitelem Norbertem Bendíkem a konávaly se v ní bohoslužby a sňatky.
Snaha našich předků o založení školy byla úspěšně završena otevřením nové budovy školy a zahájením vyučování v roce 1901. Škola tu byla až do roku 1972, v tomto roce byla otevřena nová Základní škola v Lišově a venkovské malotřídky byly zavřeny. V budově bývalé základní školy od roku 1975 sídlí mateřská škola s kapacitou 25 dětí.

V roce 2008 jsme si připomněli 100. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v obci. U této příležitosti byl vysvěcen prapor obce a konala se velká hasičská soutěž s bohatým doprovodným programem. V obci stojí nově opravená budova požární zbrojnice, která před oslavami prošla generální opravou, dostala novou střech i fasádu, zmodernizován byl i interiér.  

V roce 2002 byl na okraji Zvíkova vybudován nákladem 750 tis. Kč sportovní areál s dětským hřištěm a tenisovým kurtem. Sportoviště bylo z velké části stavěno svépomocí,  místní tu zdarma odpracovali stovky hodin, obec platila materiál a zadané práce. Toto místo ožívá hlavně přes léto, kdy se tu konají volejbalové, nohejbalové i tenisové turnaje, sportovní den pro děti a další akce pro děti i dospělé.  V roce 2003 bylo přistavěno ještě sociální zázemí. Zvíkovské ženy bojují v okresním přeboru ve volejbalu a muži v amatérské hokejové lize. Každoročně také pořádají ve Veselí nad Lužnicí Vánoční hokejový  turnaj.

Vedle sportovní organizace působí ve Zvíkově ještě Sbor dobrovolných hasičů. V současné době jsou nejaktivnější mladí hasiči, kteří utvořili družstvo a účastní se řady hasičských soutěží v okolí. Hasiči mají pronajatý rybník a dvakrát do roka tu pořádají rybářské závody, dále velikonoční a vánoční výlov.

Svaz žen ve Zvíkově každoročně pořádá společenský ples při svíčkách, dětský karneval, putování za velikonočním zajíčkem, pohádkový les a sportovní odpoledne pro děti.

Myslivecké sdružení vedle své vlastní činnosti pořádá každoročně v místním sále Poslední leč a myslivci se zapojují i do akcí pro děti.

Obec myslí i na seniory, které navštěvuje s dárkovým košem u příležitosti životních jubileí. O dění v obci a plánech do dalších let se mohou dozvědět i na setkáních ch seniorů v prosinci v kulturním domě a v létě na kiosku na hřišti.

Obec byla v posledních letech úspěšná i žádostech o dotace, a to je znát na vzhledu obce i obecního majetku. K největším investičním akcím patřily:

 • Oprava střechy a sanace zdiva hasičské zbrojnice v roce 2007 a 2008
 • Oprava sociálního zařízení a kuchyně v mateřské škole v roce 2007
 • Oprava střechy a fasády sběrného dvora v roce 2008
 • Oprava střechy budovy mateřské školy v roce 2009
 • Založení parku ve středu obce a nákup techniky na údržbu zeleně v roce 2009
 • Výměna oken v budově MŠ v roce 2010
 • Rekonstrukce propustku v roce 2010
 • Výměna oken v budově KD v roce 2011
 • Vybavení zahrady mateřské školy novou lezeckou sestavou v roce 2011
 • Nové oplocení zahrady mateřské školy v roce 2012

 

Obec má schválení nový Územní plán (2009), v letošním roce získala stavební povolení na stavbu vodovodu v obci. Jeho výstavba bude největší investiční akcí v novodobé historii obce. V nejbližších týdnech bude provedena výměna střešní krytiny na budově OÚ. Další plánovanou akcí je sanace zdiva, výměna oken a střešní krytiny na místní kapli.  V mateřské škole čeká na opravu dvůr a obvodová zeď, na zahradě přibyde pergola, kolem plotu bude vybudován chodník.

Návštěvníci Zvíkova obdivují především rozsáhlou zeleň v obci. Její údržba je sice časově i finančně náročná, ale výsledek stojí za to. Široký pás zeleně se táhne středem obce, byl tu založen nový park, dubová alej kolem požární nádrže, stromořadí lemuje břehy potoka, zelené plochy, nabízí nejen pěkný pohled, ale i příjemná místa k posezení.

Více se o Zvíkově můžete dozvědět na stránkách obce www.zvikovulisova.cz, ve fotogalerii jsou fotky jak obce, tak i ze společenských akcí, v menu 650 let obce potom fotografie z této společenské akce.

V roce 2012 na hřišti proběhla řada akcí: dva velké volejbalové turnaje smíšených družstev, letní volejbalový turnaj žen, tenisové turnaje žen, mužů i smíšených dvojic, losovaný volejbal. Při harmonice tu poseděli (nejen) senioři i  při kytarách se několikrát posedělo a pozpívalo.

Nájemcem kiosku byl pan Josef Klabouch.

Obec opět byla úspěšná v získávání dotací, a tak mohla investovat

 •  byla schválena dotace ve výši 271 445 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt – Obnova návesní kaple sv. Jana Nepomuckého.

Do opravy kaple se pustil pan Stanislav Řehák, který ve Zvíkově bydlí a jehož  firma už má se sanací zvlhlého zdiva historických objektů své zkušenosti. Podle dochovaných dobových fotografií zjistil, že dříve ke kapličce vedly tři schody, ale dneska už je v rovině s okolním terénem. Silnice, která vede z obou stran kapličky se postupem navážela a zvyšovala, až došlo k tomu, že základy kapličky se ocitly pod úrovní okolního terénu a to způsobilo vlhnutí zdiva, opadávání fasády a opravy vlastně byly k ničemu. Oprava (laicky řečeno) spočívala ve vykopání odvětrávací šachty kolem základů, kde cirkulací vzduchu dojde k postupnému snižování vlhkosti zdiva, teprve pak bude mít smysl opravit fasádu.

 • Za cenu 110 tis. Kč byla nově oplocena zahrada mateřské školy, od pana Jaromíra Novotného byl odkoupen pozemek a děti tak mají větší prostor ke svému hraní a jinému vyžití. Uprostřed zahrady je dětská sestava s houpačkami, prolézačkami a horolezeckou stěnou, vše obec získala v rámci projektu na vybavení školek a dětských hřišť.
 • Na zahradě školky vyrostla v tomto roce také zastřešená pergola, zahrada je na jižním svahu a děti se pod pergolu mohou schovat nejen za nepříznivého počasí, ale také před sluníčkem, pergolu postavil pan Jaroslav Rainoha.
 • V letních měsících byla také vyměněna krytina na budově OÚ, zakázku získala firma Radek Beneš Š.B.V. za cenu 361 195Kč, došlo i na zateplení přístavby
 • Pro lepší informovanost občanů byl zaveden místní rozhlas, hlášení jsou dobře slyšet i na Ortvínovicích
 • V létě proběhlo také výběrové řízení na stavbu vodovodu z 5 předložených nabídek Stavební poradna vybrala a zastupitelstvo schválilo firmu Zvánovec.  Jen ještě mít k dispozice těch téměř 23 milionů.

ROK

NÁZEV PROGRAMU

NÁZEV AKCE

CELKOVÉ NÁKLADY

DOTACE

v tis. Kč

2012

JČK - POV

Výměna střešní krytiny na budově OÚ

413

150

2012

MMR

Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého, sanace zdiva

332

232

2012

Svazek obcí Lišovsko

Obecní rozhlas

212

130

 

Změny v evidenci obyvatel v roce 2012

Narodili se: Matyáš Kovařík a Helena Marešová

K trvalému pobytu se přihlásili: Natálie Dědičová, Lenka Jurašová, Andrea Ročková, Michaela Řeháková se synem Matějem Kolářem.

Odstěhovali se: Petr Mareš, Věra Pajpachová, Miroslav Pajpach.