E - kronika

Rok 2011

ROK 2011

I v letošním roce byla obec úspěšná v získávání dotací. Tentokrát jsme získali z Programu obnovy venkova JČ kraje 160 tisíc korun na výměnu oken v budově Obecního úřadu ve Zvíkově. A tak byla vyměněna okna obecního úřadu a dalších dvou sousedních místností, tj. zasedací místnost a kanceláře Metalhandelu, výčepu a vedlejšího salónku, vestibulu a předsálí. Vyměněny byly rovněž vchodové dveře do budovy. A když už se vylepšovalo, tak se také bílilo, nejen v místnostech, kde jsou nová okna, ale i schodiště. Konečně zmizel jedovatě zelený nátěr, natěrači se ho podařilo napodruhé přetřít, nový žlutý nátěr taky není nejkrásnější, ale rozhodně hezčí. Obec se snaží vylepšovat vzhled svého majetku, škoda jen, že schodiště před KD se stává místem, kde vysedávají mladí kuřáci a kuřačky a své nedopalky neumí hodit do popelníku.

Největší investiční akcí v novodobé historii Zvíkova byla rekonstrukce propustku přes Miletínský potok na silnici do Zalin. Propustek už opravu opravdu potřeboval, postupně se propadal. Celá akce si vyžádala investici ve výši 1 071 310Kč. Přijatá dotace z Programu rozvoje venkova, IV. výzvy, opatření – realizace místní  rozvojové strategie činila 803 835 Kč. Akci prováděla firma Pokrývka z Benešova nad Černou.

Stejná firma zasahovala také při havárii kanalizace před Kochlöflů. Stará kanalizace se tu propadla a havarijní situaci bylo nutné rychle vyřešit.

Další dotaci na vybudování dětských hřišť získal svazek obcí Lišovsko, jehož součástí je i Zvíkov. A tak mohla být v Mateřské škole ve Zvíkově vyměněna stará sestava houpaček za novou, barevnější, pestřejší pokud se týká využití, její součástí je lávka i horolezecká stěna. Chtěli jsme, aby se touto novou sestavou potěšily i děti, které ještě nebo už nechodí do školy, a tak jsme udělali takový podvečer pro všechny, kteří chtěli zahradu MŠ navštívit, prohlídnout si stěnu, posedět, popovídat. Součástí milého sobotního odpoledne bylo i opékání buřtů na grilu. A pro pořádek, dotace činila 100 tisíc korun, pořizovací cena 170 tis. Kč.

Kvůli této sestavě musel být poražen i vzrostlý smrk na zahradě a túje v plotě. Ukázalo se, že živý plot v tújí se přestárlý a zabírá až 3 metry do šířky. Obec koupila asi 6 metrů sousedního pozemku, na kterém je septik MŠ a zahrada dozná v příštím roce změnu, minimálně pokud se týká velikosti a plotu.

V letošním roce kupovala, prodávala a směňovala některé pozemky ve vsi tak, aby pokud možno vlastnila pozemky, kde je vysazen park, odprodeje se týkaly většinou napravení určité situace, popř.  snahy uvést do souladu uživatelské a vlastnické vztahy.

Dále se prováděla obnova, ale i rozšiřování veřejného osvětlení, například směrem ke školce.

Ke změně došlo také v dopravním značení v obci, byl zpracován a schválen pasport dopravního značení, který byl následně také realizován. Tak bylo v obci nově instalováno mnoho dopravních značek, podle názorů mnohých je tu „přeznačkováno“, ale zřejmě je to pro bezpečnost nutné. Nové dopravní značení kolem kapličky občas dělá řidičům problémy, ale je jasné a logické a tak je třeba si zvyknout a respektovat.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ VLKOVICKÝ HVOZD

Je sdružení obcí Zvíkov - Hvozdec - Vlkovice o rozloze honitby přes 900 ha. Má přes 20 členů, nejnovějšími jsou Michal Zelený a Ondřej Klabouch. V honitbě jsou především bažanti, zající, srnčí a divočáci. Myslivci vysazovali stromky v obecním lese. Každoročně v listopadu pořádají taneční zábavu - Poslední leč s bohatou zvěřinovou tombolou. Jejich členy můžeme potkat i v Pohádkovém lese, kde mají stanoviště se střelbou. 

Koncem kalendářního roku měla napilno především pokladní paní Jana Uhlířová, měnila se směrnice k inventarizaci majetku, odpisová pravidla. Vedle pokladní pracuje pro obec už několik také účetní paní Eva Komrsková, která má svoji firmu v Českých Budějovicích a vede účetnictví obce. Pro obec pracuje také Stanislava Mrázová, jako uklízečka. Na dohodu pro obec velice často pracuje pan Jan Mareš, paní Marie Krchová, s traktůrkem seče nejčastěji Lukáš Fiktus a jeho bratra Josefa můžeme zase vidět s křovinořezem. O boží muka se stará Lenka Klimešová, o webové stránky Anna Konopová, o knihovnu Marie Veithová, drobné opravy vykonává pan Jaroslav Novotný, sníh v zimě prohrnuje Jaroslav Tájek. Snad jsem na nikoho nezapomněla. Díky jim, ale i dalším je vzhled obce pěkný udržovaný a dobře se poslouchá od lidí, kteří vesnicí projíždí na kole a zastaví se třeba na kiosku, že se jim naše vesnice libí, že tu máme hodně zeleně.

ZMĚNY V EVIDENCI OBYVATELSTVA

Narodila se pouze jedna holčička – Kateřina Bláhová.

K trvalému pobytu se v obci přihlásili – Jan, Martina a Ondřej Gondekovi,  Hanna Knaus a Jakub Květoň, vnuk v pěstounské péči Josefa a Jiřiny Květoňových, syn Jiřího Květoně, který zemřel náhle v říjnu 2010.

Odstěhovaly se – Šárka Palusová (Kyriánová), Alena Květoňová, Martina Vopalecká, Marie Novotná, Rainohová Petra, Rainohová Michaela, Vaňková Marta a Vaňková Michaela.

Nejstarším občanem Zvíkova je pan František Sauer, který oslavil 90. narozeniny.