E - kronika

Rok 2010

ROK 2010

 

CO SE V OBCI LETOS ZMĚNILO?

Tak třeba budova Mateřské školy, v tomto roce tu byla vyměněna okna, Stará,  netěsnící dřevěná okna byla nahrazena novými, bílými, plastovými, těsnícími. Celá výměna stála 215 tisíc korun, z Programu obnovy venkova obec získala dotaci ve výši více než poloviny investice, tj.  123 tis. Kč. Při této příležitosti byla školka vybílena a došlo tu i k dalším drobným úpravám.       

V letošním roce změnila svou tvář také zvíkovská náves, prostor kolem požární nádrže směrem ke KD. Projekt na vytvoření parku už byl připravený, chyběly  „jenom“ peníze. I ty se na třetí pokus podařilo obci získat, a tak se práce mohly rozjet. Akce měla název Obec Zvíkov – zlepšení vzhledu obce a nákup techniky pro údržbu zeleně. V PRV, III. výzvě, opatření – Realizace místní rozvojové strategie jsme získali 474 717Kč, celá akce stála 627 697Kč. Nejdříve bylo nutné srovnat terén a pak firma Europrojekt  mohla začít sázet. Alej dubů bude lemovat jednu stranu nádrže – směrem k malé straně, dovedu si představit, že za několik let na lavičkách bude příjemný stín a posezení. Další stromy – střemchy, javory ….byly vysazeny na prostranství mezi Golasů, nádrží a hlavní silnicí. Jenom škoda, že celá plocha není ve vlastnictví obce, usnadnilo by to údržbu zelené plochy, sekání trávy by probíhalo najednou a náves by lépe vypadala. Ale obec bude ještě jednat s majiteli a pokusí se plochy odkoupit. Velkým hitem se stal malý traktor, který obec zakoupila a používá k udržování velkých zelených ploch. Menší i větší si rádi traktůrek půjčili a vyzkoušeli. Bylo by dobře, aby jim nadšení vydrželo, ve Zvíkově je opravdu co sekat a jak se říká, co je posečené, to je uklizené.

 Ve vsi vyrostla nová autobusová čekárna před čtyřbytovkou, byla postavena nákladem přes 105 tisíc, dotace KU JČ kraje činila přes 56 tis. V čekárně se mohou schovat cestující do Českých Budějovic.

Ve zvonici místní kapličky byl umístěn elektrický pohon na zvon. A tak po letech začalo ve Zvíkově opět zvonit poledne a šestá večerní. Zvonění je sice poněkud rychlé, ale rychle jsme si na něj zvykli. Potěšilo, a tak svými finančními dary přispěli nejen místní, ale i někteří rodáci.

Změnilo se i okolí antukového hřiště. Prostor vedle byl upraven, byly odstraněny stavby, které měly patřit k nikdy nedokončené čistírně odpadních vod. A tak si mají kluci kde kopat, děti, kde pobíhat, prostor se dá posekat traktůrkem, neroste tu vysoký plevel.

Další terénní úpravy byly provedeny u hasičské nádrže, byla vyasfaltována cesta ke sběrnému dvoru.

SPORTOVNÍ AREÁL

Ke každoročním volejbalovým a tenisovým akcím přibyla jedna nová. Byla nazvána Rodinný turnaj, hraje se jako tenisová čtyřhra, jejími účastníky jsou 2 rodinní příslušníci, nejčastěji otec a syn, ale i bratři. A je zase o co hrát. Vítěz dostane keramický talíř a navěky je na něm napsáno jeho jméno.

Hecování mezi Pepou Klabouchem a Marcelou Krchovou na jedné straně a Milanem Šimánkem a Martinem Kándlem na druhé straně postoupilo do druhého ročníku. Tentokrát se hrálo o tatarák a Pepa s Marcelou opět zvítězili.

Novinkou se staly také Hry bez hranic, soutěž inspirovaná televizí. Na hřišti se sešly děti ze Zvíkova a ze Zalin, aby změřily své síly v řadě zajímavých, náročných i zábavných disciplín. Zvíkovské děti dala dohromady Lenka Klimešová, zalinské a kališťské Markéta Viktorová. Původně se měly zapojit i děti ze Hvozdce, ale tam se nakonec nepodařilo najít nadšenou maminku, která by děti dala dohromady. Odpoledne se opravdu vydařilo, děti se seznámily, zasoutěžily si, počasí se zdařilo a organizátorky byly perfektní. Děti určitě potěšily i pěkné ceny.

ŽIVNOSTI

V tomto roce se změnil i nájemce místního pohostinství – stal je jím pan Martin Ježek ze Spolí.

Svojí živnost ve volné místnosti v budově hasičské zbrojnice začala provozovat paní Václava Zelená, její masážní salón se jmenuje  VZ Sluníčko. Přejeme jí hodně spokojených zákazníků.

VOLBY

V roce 2010 se konaly volby do obecního zastupitelstva. Byly podány 4 kandidátky – KDU – ČSL, KSČM, ČSSD a Nezávislí kandidáti. Ve volbách získal nejvíce hlasů dosavadní starosta pan Josef Šafář, občané tak jasně ocenili jeho práci, úspěchy při čerpání dotací i to, že vzhled obce se po všech stránkách zlepšil. Na dalších dvou místech byli oba místostarostové, Paní Anna Konopová a pan Václav Tůma.   Staronovými členy zastupitelstva zůstali pan Jaroslav Kadlec, Josef Květoň, Jaroslav Tájek a Jan Mareš. Novými zastupiteli jsou Josef Fiktus z Ortvínovic a Martin Kándl. Ustavující zasedání nového zastupitelstva se konalo 1. 11. 2010, starostou byl opět zvolen Josef Šafář, ani na místě místostarostů se nic nezměnilo, stali se jimi Anna Konopová a Václav Tůma.

   ZMĚNY V EVIDENCI OBYVATEL

V roce 2010 se narodili – Kándlová Natálie, Tájková Vanessa, Soukupová Valérie a Šafář Vojtěch.

Ve věku 74 let zemřel pan Josef Šafář.

K trvalému pobytu se přihlásili – Vlas Vlastimil a Vlasová Martina, Mrázek Miroslav, Křišťan Jiří.

Z obce se odstěhovali – Vávra Jiří, Vávrová Renata, Vítek Pavel, Rozmilerová Daniela, Prchlíková (Alexová) Renata,