E - kronika

Rok 2009

ROK 2009

V letošním roce patřila k největším investičním akcím výměna střešní krytiny na budově Mateřské školy ve Zvíkově. Obec na tuto akci získala dotaci z Programu obnovy venkova. Výše obdržené dotace činila 130 tis. Kč, celkem oprava stála 216 tis. Kč a práci provedla firma Š.B.V. Lišov.

Dále bylo nutné vyměnit osvětlení v MŠ.

Mateřská škola ve Zvíkově slouží nejen zvíkovským dětem, ale svoje ratolesti sem vozí i z okolních obcí. Její kapacita činí 25 dětí a je dlouhodobě naplněna. Budova školky patří obci a obec sem každoročně investuje nemalé prostředky, její učitelky jsou zaměstnankyněmi ZŠ a MŠ Štěpánovice. Pracují zde 2 učitelky -  paní Marie Placatková a paní Eva Máchová, obě z Lišova, jako pomocná síla tu pracuje paní Dana Sojková ze Hvozdce.

Do cíle bylo také vedeno snažení o nový územní plán obce. Dvouletá jednání skončila a obec má nový územní plán. Na jeho vypracování, které stálo 300 tisíc,  korun získala dotaci z GP JČK na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí.

Od tohoto roku platí také nová vyhláška o místních poplatcích, která stanovila poplatek ve výši 400Kč za fyzickou osobu na kalendářní rok za svoz komunálního odpadu. Stejná částka platí i pro majitele rekreačních domů v obci.

Obec dál pracuje na snaze dovést pitnou vodu do obce, shání se souhlasy vlastníků pozemků na plánované trase vodovodu směrem z Vlkovic do Zvíkova. Projektovou dokumentaci bude zpracovávat firma Aguaprojekt.

Obecní úřad sídlí v prvním patře v KD ve Zvíkově, je tu kancelář a zasedací místnost. Dále je tu umístěna Místní knihovna, kterou už léta spravuje paní Marie Veithová, v pátek od půl páté mají lidé možnost zapůjčit si knihy, které jsou zásluhou českobudějovické knihovny obměňovány. Jinak má knihovna i svůj vlastní fond. Akci Internet do knihoven jsme dlouho neviděli jako přínosnou, ale když nám bylo pohrozeno, že by naše knihovna byla bez internetu vyřazena ze sítě, tak jsme teda „souhlasili,“ ale internet je v naší knihovně opravdu jen formálně. 

KD Zvíkov má ve své přístavbě řadu volných kanceláří po bývalém JZD, které jsou dnes prázdné. Proto jsme vyhověli žádosti firmy Jihočeský Metallhandel o pronájem kanceláře a archivu firmy.

V přízemí KD je hospoda se salónkem, ve kterém se schází většinou zvíkovská omladina, zahrají si šipky nebo fotbálek. Dále tu je předsálí, využívané ke schůzím různých společenských organizací – hasičů, sportovců, svazu žen, volbám nebo k setkání důchodců. Využitý bývá i velký sál, i když méně než dřív. Ples se tu koná pouze jeden, většinou v únoru, pořádají ho místní ženy stejně tak, jako dětský karneval. Jinak se v sále sportuje, hraje volejbal, florbal, někdy stolní tenis. Škoda jen, že se nenašli ochotní rodiče, kteří by sem chodili s dětmi, z řad dětí by zájem byl, ale rodiče, kteří by na ně dohlíželi se najít nepodařilo.

JIŽANI

Ještě jedna činnost ve vsi je zajímavá, říkají si Jižani, vede je Tomáš Klabouch, přes zimu mají schůzky v hasičské klubovně, přes léto si budují svůj tábor pod hrází Sulcovského rybníka. A o prázdninách tu mají tábor, trvá jeden týden a určitě se tu nenudí. Vaří si, připravují oheň, hrají bojové hry, jdou na celodenní výlet, drží hlídky, chrání tábor a vlajku před přepadem. A vydrží za každého počasí. Jsou tu kluci, holky, mladší i starší, děti ze Zvíkova, Vlkovic, Lišova, ale i Jankova a Pelhřimova, bývá jich  přes 20. Nějakou hygienu tu moc neřeší, ale činnosti mají zajímavou, ti, kteří začínali jako děti, se dnes podílí na organizaci tábora, her a soutěží pro nováčky a evidentně je to baví.

 

SPORTOVNÍ  AREÁL

Ožil opět po polovině května. Jako každoročně se tu konaly tři velké volejbalové turnaje, jarní – smíšených družstev, letní – žen a podzimní Poslední smeč. Účast byla velká, úroveň vysoká. Jen letní turnaj se moc nepodařil, předpověď počasí nevěštila nic dobrého a bohužel se naplnila. Kolem poledne začalo pršet a ne a ne přestat, přidávalo a přidávalo, až jsme se rozhodli turnaj ukončit a o ceny a první místo losovat. Díky tomu zvíkovské ženy skončily čtvrté.

Odehrály se tenisové turnaje mužů, žen, smíšených párů. Hraje se tu pro radost, z hecu, ze sázky. Největší sázku tu uzavřel Pepa Klabouch a Marcela Krchová, proti Milanu Šimánkovi s Martinem Kándlem. Pepa prohlásil, že je dva porazí i s ženskou – tedy s Marcelou. Na to se nedalo nereagovat a sázka byla uzavřena. Hrálo se o dvacet řízků, nejméně 1 cm vysokých, které přinese na kiosek poražená dvojice. Na vítěze se uzavíraly i sázky. Všem bylo jasné, že sami to nesní, tak ti, kteří tipovali vítěze doufali, že se za projevenou důvěru s nimi podělí. Byly i takové rodinky, že jeden vsadil na Pepu s Marcelou a druhý na Milana s Martinem. Zápas se odehrál za velkého zájmu publika a Pepa s Marcelou zvítězili. Čest poraženým, přinesli celou lodnu řízků a z nás diváků udělali spokojené strávníky.

Na hřišti jsme nezapomněli na děti – měli tu (velmi horké) sportovní odpoledne, ani na důchodce, kteří si tu poseděli s harmonikou.

Ve Zvíkově se začalo formovat i družstvo mladých hasičů. Poté, co potrénovali u hasičské nádrže, oprášili a opravili hasičskou techniku, začali vyjíždět na různé hasičské soutěže. A začalo se jim i dařit. K hasičskému družstvu patří Václav a Martin Tůmové, Josefové Fiktusové mladší a starší, Lukáš Fiktus, Jirka Uhlíř, Milan Šimánek, Víťa Zelený, Tomáš Mráz, Kuba Košíček…

 

 

PREDATORS ZVÍKOV

Tak si říkají místní hokejisté. Tým má své začátky už v roce 1988, prošly jím už desítky hokejistů ze Zvíkova a okolních obcí. Někteří odešli, jiní přišli, jak už to v takových oddílech bývá. Hokejisti, kteří jsou odchovanci rybníku Nový, se zapojili v roce 2003 do Hokejové ligy amatérů. Do svého koníčka investují značné finanční prostředky, vždyť výstroj a pronájem není úplně nejlevnější záležitostí. Za sezónu sehrají desítky přátelských i mistrovských zápasů, ale moc často nevítězí.

Od roku 2000 každoročně pořádají ve Veselí nad Lužnicí Vánoční hokejový turnaj, kterého se účastní 4 týmy, turnaj se hraje pravidelně na Boží hod vánoční dopoledne, vylosují se dvojice, které sehrají vzájemný zápas, vítězové pak hrají finále, poražení o třetí místo.

Příležitostně si zahrají třeba veteráni proti současné reprezentaci Zvíkova.

 

ZMĚNY V EVIDENCI OBYVATEL

V roce 2009 se ve Zvíkově narodili - Michaela Bromová a Marek Uhlíř.

23. 10. zemřela ve věku 62 let paní Ludmila Hanzalová.

Do Zvíkova se přihlásili k trvalému pobytu Stanislav Řehák a Kándlová Jiřina.

Z obce se odstěhovali Jabůrek Tomáš, Jabůrek Martin, Kovařík Jiří a Kovaříková Monika, Matoušek Petr