E - kronika

Rok 2008

                                                       ROK 2008

Od letošního roku má obec svůj znak a prapor. Heraldický výbor Poslanecké sněmovny ČR schválil žádost obce a předseda Poslanecké sněmovny pan Miloslav Vlček předal na slavnostním zasedání do rukou starosty oprávnění k užívání znaku a praporu. Znaky obce byly postupně osazeny pod cedulemi Zvíkov na silnicích procházejích obcí. Prapory máme dva, jeden obyčejný silonový, který se bude běžně vyvěšovat s vlajkou ČR a druhý krásný, ručně vyšívaný, který byl zhotoven především zásluhou řádové sestry Anity Kándlové, sestry řádu Školských sester. Tento prapor bude vysvěcen Janem Doležalem, lišovským farářem při příležitosti oslav 100. výročí SDH Zvíkov

 

V roce 2008 úspěšně pokračovala obec v získávání dotací. Do nového kabátu se oblékla budova hasičské zbrojnice, bylo tu především sanováno zdivo a budova dostala i nový nátěr, připravila se tak na největší akci toho roku – oslavu 100. výročí založení hasičského sboru ve Zvíkově. Na tuto investici využila obec dotaci z GP na podporu jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí JČ kraje ve výši přes 65 tisíc korun, celková investice činila přes 125 tisíc korun.

Druhou velkou investicí byla výměna střešní krytiny na sběrném dvoře, po několika dílčích opravách získala obec dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 120 tis. korun a mohla přistoupit k celkové výměně střechy, celkové náklady na akci přesáhly 448 tisíc korun. Kromě střechy byla opravena i fasáda.  Do sběrného dvora byly zakoupeny 3 nové barevné kontejnery na tříděný odpad.

Dále probíhaly práce na novém územním plánu obce, proběhla i veřejná schůze, na které se občané mohli zeptat na vše, co je zajímalo, mohli vznést různé připomínky a podněty.

Rybářství Třeboň konečně získalo potřebné finanční prostředky a v květnu začalo pracovat na odbahnění a rekonstrukci hráze rybníka Ťulpa. Po několika měsících, kdy si lidé museli zvyknout na větší provoz nákladních aut a na zvýšenou prašnost, byla akce ukončena a hráz se stala opět místem, kudy se dá jít na procházku a lidem přijíždějícím od Českých Budějovic se naskytl nový, hezký pohled.

Zastupitelstvo obce také jednalo o změnách v dopravním značení s cílem zlepšit bezpečnost v obci.

Lidé se u nás schází v zimě v hospodě v KD Zvíkov, kterou má pronajatou paní Miluše Makovičková, v létě pak na kiosku u hřiště, ten provozuje pan Josef Klabouch.

Rok 2008

 

první dva měsíce tohoto roku byly teplotně nadprůměrné. Můžeme říct, že paní Zima rozhodně nevládla, nemrzlo, nepadal sníh. V únoru dokonce padaly teplotní rekordy, třeba  24. 2. se odpolední teploty pohybovaly kolem 20 stupňů.

 

A co zajímavého se dělo v naší obci?

22. 2. se tu konal Společenský ples při svíčkách. Tentokrát hojně navštívený a tudíž pro pořadatele – svaz žen a myslivecké sdružení velmi úspěšný. V den příprav sálu jsme zjistili, že všechny stoly jsou zadané. Tak jsme do sálu přinesli ještě stoly za zasedací místnosti a galerky, abychom měli zájemce kam posadit. Nakonec se podařilo všem zájemcům nabídnout místa a zaznamenali jsme rekordní účast 160 lidí.

Tento víkend byl opravdu hektický. Když už je připravený a vytopený sál, tak se toho využije a po pátečním plese se připraví zábava pro děti – tradiční dětský karneval. Už třetím rokem nám ho moderuje Luboš Voráček, moderátor rádia Gold, letošní karneval se mu vydařil nejlépe. Luboš byl evidentně ve formě, kromě toho, že pouštěl hudbu a komentoval připravené soutěže, se mu podařilo do her zapojit i rodiče a ostatní dospělé, naučit děti jednoduché tanečky a dokonce i rozpochodovat sál. I když venku bylo úžasné pomalu letní počasí, v sále se nikdo nenudil. I karneval má některé tradice, třeba zákusky, letos je jako každý rok prodával Pepa s Tomášem Klabouchů v „Cukrárně u Pepy a Toma.“

 

Velikonoce byly tohoto roku obzvláště brzy, už 23. 3. Kdo měl zájem o velikonočního kapra, mohl si ho koupit, protože na bílou sobotu místní hasiči lovili hasičskou nádrž. Řada lidí je pozorovala ze břehu a nikdo jim nezáviděl, protože počasí k nim bylo nemilosrdné, jen pár stupňů nad nulou a nepříjemný studený vítr.  Ale výlov se zdařil, zájemců o koupi kapra bylo dost a rumu na zahřátí také.

 

Jarní měsíce na venkově, v městech a koneckonců i v domácnostech jsou ve znamení úklidu. Ten probíhal i u nás. Uklízelo se okolí cest v katastru obce, hasiči sváželi železný šrot, uklízelo se na hřišti, odvážel se nebezpečný a velkoobjemový odpad. Na hřišti vyrostla nová zeď, která bude sloužit k tréninku tenistům i volejbalistům. Po pěti letech provozu došlo i k výměně antuky.

25. dubna proběhla také veřejná schůze. Nutno říci bez zájmu veřejnost. Přišlo 13 občanů z toho bylo 5 zastupitelů. Škoda, přesto, že se snažíme o maximální informovanost, není nad možnost osobního kontaktu, zeptat se, vyjádřit se.

PUTOVÁNÍ ZA VELIKONOČNÍM ZAJÍČKEM

 

Na Bílou sobotu se v kulturním domě sešli ti nejmenší – děti z mateřské školy. Spolu s babičkami, dědečky a rodiči je čekalo příjemné odpoledne plné soutěží,  malování a posléze i hledání sladkého velikonočního překvapení, které si pro ně připravil svaz žen a zvíkovská mládež.

 

 

VÝLOV NÁDRŽE

 

V poměrně mrazivém sobotním ránu zostřeném ještě šlehajícím větrem se započal výlov Nádrže. Přípravy byly vskutku propracované, zbývalo jen do kádí dopravit ryby. Jenže ouha. S prvním záběrem byla vylovena pouze jedna ryba. S druhým záběrem druhá. Začaly spekulace o tom, že z výlovu nic nebude a u kádí se začal tvořit dav, který si přišel pro ryby. K násilnému odebrání těchto dvou ryb nakonec nedošlo, neboť chrabří rybáři v zátahu pokračovali a zjistili, že mají protržené sítě. Takže zbytek několika stovek ryb nakonec vylovili podběrákem.

 

STAVĚNÍ MÁJE

Jak velí tradice, 30. dubna se pálí čarodějnice a staví máj. Ćarodějnice sice hořela, ale májka se nedočkala druhého dne. Hoši, kteří jí hlídali, odešli kolem 4 hodiny ranní domů a zakrátko se májka poroučela k zemi. Ráno kluci sice postavili novou, ale už nebyla tak vysoká a pěkná...

 

ZVÍKOVSKÁ POUŤ

Letos připadla na 18. května. Jako každoročně před poutí uklidily a vyzdobily ženy kapličku, ve které se konala v sobotu před poutí mše svatá. Tradicí se stal také pouťový zápas svobodní x ženatí. Jenže celou neděli vydatně pršelo. Fotbalisté se sice nakonec sešli, ale ne v dostatečném počtu. Terén také nebyl úplně způsobilý, tak fotbálek pojali jako trénink a zápas odložili na další neděli. V neděli 25. května se zápas odehrál, vyhráli svobodní v poměru 5 - 4.

SPORTOVNÍ AREÁL

Po nutných přípravách a úpravách - antuka, tréninková zeď ruské kuželky,  zahájil  17. května provoz sportovní areál. Další novinkou zde jsou stoly, na kterých si zájemci mohou zahrát dámu, šachy, člověče nezlob se. Nájemcem kiosku a sociálního zařízení je opět Josef Klabouch. Zahajovací akcí se stal malý turnájek v plácané. Tentokrát se sešlo 14 dvojic a hrálo na dvou hřištích. Vedle plácané se hrály i ruské kuželky.  Akce se trochu protáhla a nestihla dokončit, takže byli vyhlášeni vítězové jednotlivých skupin - Víťa a Míša a Dan a Květa. Ale zahajovací plácaná není tak o sportu, jako o možnosti sejít se, popovídat si a přitom si protáhnout tělo.

24. května se uskutečnil Jarní volejbalový turnaj smíšených družstev, zájem o tento turnaj je značný a jeho úroveň rok od roku vyšší. Zvíkov tentokrát postavil velmi mladý a nadějný tým ve složení Víťa a Honza Konopové, Tomáš Klabouch a Dan Novotný, nahrávaly Verča a Mirka. Kluci celkem s přehledem vyhráli skupinu, ale v zápase o postup do  finále narazili na Sporťáky a vypadli, ani zápas o třetí místo se jim nepovedl a skončili celkově 4. Vyhrála Zvířata.

 

POHÁDKOVÝ LES

 

Klasikou dětského dne se během několika let stal Pohádkový les. Pro děti velmi atraktivní cesta lesem, kde se při soutěžích setkávají s různými pohádkovými, historickými či fantazijními postavami. Ani letos nezůstal bez osvěžení ve formě nových stanovišť a postav. A tak se děti mohly kromě Indiánů, vil, čarodějnic, vojáků, kovbojů a vědem potkat také s římskými vojáky, netradičně laděným vodníkem, s mumiemi, liškami a celníky. Zpestřením Pohádkového lesa bývá každoročně střelba ze vzduchovky na dřevěné terče či plechovky a to vše ve spolupráci s mysliveckým sdružením.

Děti zde soutěžily s kartičkou, do které se zaznamenávala úspěšnost u každého stanoviště, mohly si vyzkoušet, jak například vyzrát na vědmy, jak obelstít vodníka a uloupit mu rybu z rybníka, jak obout starou čarodějnici nebo si zastřílet z praku. Na konci celé této poutě si společně opekly špekáčky a každý si s sebou odnesl kromě sladkého balíčku také plno zážitků a radosti.

 

        

DĚTSKÁ OLYMPIÁDA

 

V posledním červnovém týdnu se ve Zvíkově uskutečnila Dětská olympiáda. Na fotbalovém hřišti, kde již byly jednotlivé disciplíny přichystané, se sešlo na dvacet místních dětí, které byly rozděleny do skupin dle věku – předškolní, mladší a starší. Závodily v šesti disciplínách –skákání v pytli, skok z místa, hod míčkem, běh na krátkou trať, hod na cíl a slalom. Na prvním místě se umístili: za předškoláky Davídek Krch, za mladší Karolka Krchová a za starší Martin Kándl. Na druhém místě se umístili: Kubík Čech, Táňa Klabouchová a Lukáš Fiktus. Na třetím místě pak skončili: Martínek Uhlíř, Honzík Vaněk a Dana Kándlová. Děti byly kromě diplomů, medailí a sladkostí odměněny také chladivou dobrotou – nanukem, z čehož měly snad ještě větší radost.

Celé sportovní odpoledne bylo milým osvěžením i pro rodiče a prarodiče.

 

OSLAVY 100 LET SDH ZVÍKOV

Největší společenskou a kulturní akcí roku 2008 ve Zvíkově byly bezesporu oslavy 100. výročí založení sboru dobrovolných hasičů, které proběhly v sobotu 6. září. Před oslavami změnila úplně kabát místní hasičská zbrojnice. Po loňské opravě střechy se letos dočkala opravy fasády a úpravy prostoru před, kde byla položena nová zámková dlažba.

Tyto oslavy byly spojeny se svěcením obecního praporu. Při loňském setkání rodáků a přátel obce lidé vybrali obecní znak. Heraldická komise Parlamentu ČR udělila obci právo jej používat. Prapor obce vyšila školská sestra setra Anita Kándlová a po mši svaté v místní kapličce ho vysvětil  P. Jan Doležal.

V další části slavnostního odpoledne přivítal velitel hasičů Václav Tůma přítomné a Martin Tůma  promluvil o historii hasičského sboru ve Zvíkově. Ocenění za dlouholetou činnost ve sboru poté převzali z rukou starosty  pánové Jan Mareš, Jan Novotný, Josef Klabouch, Václav Kyrián.

Ve 14 hodin slavnostně nastoupila soutěžící hasičská družstva, celkem se jich sešlo 10 a o několik minut později začala samotná hasičská soutěž na louce u požární nádrže. Zvíkovští postavili dvě družstva, za mladší závodili Václav Tůma, Martin Tůma, Petr Mareš, Jaroslav Rainoha,  Josef Šafář, Petr Šimánek a Jan Mareš.. Druhý tým zkušených hasičů postavili Milan Šimánek, Libor Krch, Miroslav Novotný, Lubomír Jungmann, Petr Šlosar. Jaroslav Tájek a Josef Fiktus.  Svá družstva do hasičské soutěže poslali také Vlkovice - dvě mužská družstva, Zaliny, Ohrazení, Dubičné a Spolí. Ženského klání se zúčastnily Vlkovice a Štěpánovice. .

                                                                                       .

Po skončení hasičské soutěže zhlédli diváci ukázku zásahu profesionálních hasičů.

A co dál přispělo k pohodovému odpoledni? Třeba pečené sele, o které se střídavě staral Josef Fiktus a Alois Krch, hudba, která celé odpoledne a večer vyhrávala z plochy přistaveného kamionu, občerstvení, které neúnavně podával Milan Šimánek a jeho tým...a hlavně krásné letní počasí.

Až do pozdních večerních hodin hrála hudba a tančilo se venku u požární nádrže a až do časných ranních hodin se rozcházeli účastníci této velmi zdařilé akce.

 

A na závěr jednu historku. Při terénních úpravách kolem hasičské zbrojnice byl objeven velký placatý kámen. Rozhodlo se, že se tu usadí a dá se na něj kamenná cedule s nápisem 100 let SDH Zvíkov. Jiří Klimeš, kameník, měl tuto ceduli ve své firmě zhotovit. Měl však „lepší“ nápad. Udělal ceduli s nápisem OHNI ZDAR! A večer ji umístil na kámen. Už ráno si toho někteří všimli a pohoršeně volali starostovi, co že je to za nápis. Starosta se ale nedal, věděl, že Jirka je vtipálek a že do slavností ceduli vymění za tu správnou.

 

 

V roce 2008 se narodili : Matyáš Soukup a Denisa Šimánková.

Obcí v tomto roce otřásla velká tragédie. V neděli 15. června v podvečerních hodinách se ve Zvíkovském rybníku při pouštění motorové loďky utopil Josef Květoň. Pepinovi, jak mu všichni říkali, bylo pouze 20 let. Všechny, mladé i staré, tato událost zasáhla. Život v obci jako by se zastavil. Nikdo nechápal, jak se to mohlo stát. V očích jeho kamarádů byl nekonečný smutek. Naplněné českobudějovické krematorium se s ním rozloučilo v pátek 20. června.

K trvalému pobytu v obci se přihlásili: Doktorovi Daniel, Radka, Vojtěch a Jakub, Kándlovi Martin, Dana a Martin ml. a Šimánková Pavlína.

Ze Zvíkova se odstěhovala Alexandra Rainohová a Štěpán Gondek.