E - kronika

Rok 2007

ROK 2007

Co nejvíce potřebuje obec? Dvě věci – vodovod a kanalizaci. Není připravena projektová dokumentace, a tak zastupitelstvo rozhodlo, že bude podána žádost na projekt vodovodu, který by do naší obce přiváděl vodu z vrtu u Spolí a napojil se na vodovod z obce Vlkovice.

 Územní plán sídelního útvaru Zvíkov měl projít řadou změn. Nakonec zastupitelstvo rozhodlo, že obec pořídí nový územní plán. Podle výsledků výběrového řízení byl vypracováním nového územního plánu pověřen A+U Design, Ing. arch. Vladimír Fučík.

V roce 2007 získala obec dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 120 tis. Kč, kterou použila na opravu sociálního zařízení v místní Mateřské škole. Celková cena akce pak činila 309 400Kč. Rekonstrukce už byla nutná, aby naše školka odpovídala novým hygienickým předpisům. Kapacita školky je 25 dětí, vedoucí učitelkou ve školce je už léta paní Marie Placatková, učitelkou paní Eva Máchová.

Další získanou dotací  bylo 70 tis. Kč z GP na podporu jednotek Sboru dobrovolných hasičů. Peníze byly použity na opravu střechy hasičské zbrojnice. Celková výše investice činila přes 200 tisíc Kč.

Chloubou obce rozhodně není rybník Ťulpa. Od povodní v roce 2002 je zanesený a protéká jím jen stoka, která postupně zarůstá. Na hrázi rybníka jsou staré, polámané stromy, vzhledem k tomu, že si tu občas hrají děti, mohlo by tu dojít i k úrazu. Obec by měla zájem i o odkoupení.   Rybářství Třeboň rybník nehodlá prodat, ale přislíbilo, že bude nadále žádat o dotaci na odbahnění rybníka.

V tomto roce dorazil do Zvíkova také internet, jeho poskytovatelem se stalo občanské sdružení Štěpnet.

Obec převzala do svého vlastnictví dvě informační tabule, jedna je umístěna ve Zvíkově vedle autobusové zastávky, druhá na Ortvínovicích, rovněž vedle autobusové zastávky. Na informačních tabulích je vedle mapy i zmínka o historii obce a několik fotografií.

V průběhu roku byla dále postavena na návsi autobusová čekárna, byl vybílen sál, rekonstruovaná místnost vedle výčepu z bývalé družstevní kuchyně.

 

STAVĚNÍ MÁJE

patří k tradicím, které se ve Zvíkově dodržují. A tak 30. dubna mladíci ze vsi, hasiči, ale nejen oni, vyráží do obecního lesa pro ten nejhezčí, nejrovnější strom. Až do letošního roku se stavěl máj před kulturním domem u pomníku padlých.  Letos poprvé stojí májka u nádrže. Místo je dobře zvolené, májku je vidět za všech stran. Při stavění není třeba tolik dávat pozor na provoz. O to větší pozor si musí dát ti, kteří májku hlídají, aby v noci jejich kroky nevedly opačným směrem – tedy do požární nádrže.

Prvního května ráno májka stála, chlapci ji uhlídali, taky proto, že nikdo nepřijel a nepokusil se jí podříznout. Noc byla chladná a tak udržovali oheň až do časných ranních hodin.

V silném větru ale nevydržela špička májky a 2. května plavala v nádrži. A tak se opět chlapci sešli, májku podrazili sami, špičku připevnili pevněji a májka zase stojí. Je sice nižší, ale „stavitelé“ zaslouží pochvalu.

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Se odehrálo opět za vsí směrem na Zaliny. Toto místo je vhodné, letos obzvláště, protože je velké sucho a sdělovací prostředky varují před zakládáním ohňů a pálením čarodějnic. Naše čarodějnice proběhly v klidu a pořádku, jen děti, jako vždy, přišly domu s černými tvářemi.

 

 

ZVÍKOVSKÁ POUŤ

Připadla tohoto roku na 13. května. Od 11 hodin sloužil lišovský farář  p. Jan Doležal v místní kapli mši. Kaple byla k této události opravena, uklizena a vyzdobena.

Na naší kapličce se už silně podepisuje zub času. Přestože byla před několika lety opravena, změnila fasádu a byla celkově rekonstruována nákladem přes 350 tis. korun, drží se v ní neustále vlhkost. Před poutí provedl její opravu Václav Tůma a po pouti bude oslovena specializovaná firma, aby poradila, co s vlhkostí.

 

FOTBALOVÉ KLÁNÍ – SVOBODNÍ-ŽENATÍ

Stalo se tradicí, že o pouti navečer sehrají na fotbalovém hřišti „přátelské utkání“ svobodní proti ženatým. Několik dní před poutí si hráči posekají a připraví hřiště.

V neděli před 17 hodinou se u fotbalového hřiště sešli fanoušci, nezávislí diváci a hlavně hráči.

Sestavu ženatých tvořili:

V brance se střídali Jiří Pištěk, zvaný Chlupáč a Jiří Uhlíř, zvaný Uhlák. Dále nastoupili František Pecha st., Miroslav Novotný alias Blochin, Jiří Klimeš, Milan Šimánek st. a  Petr Šlosar – útočná dvojice kolosálních rozměrů, Josef Šafář zvaný Laco, Václav Tůma ml., Dalibor Krch. Tým doplnili Pavel Žižka alias Dědek a Michal Pártl. Nejsou sice místní a Michal není ani ženatý, ale jsou to spoluhráči z hokeje.

Svobodní:v brance zářil Tomáš Klabouch, dále hráli Martin Tůma zvaný též Ťulda, Rostislav Kyrián, Jan Konopa ml.,  Zdeněk Tájek, František Pecha ml., Daniel Novotný, Ondřej Klabouch, Petr Šimánek, Milan Šimánek ml., Pavel Florián, Petr Mareš a Jaroslav Rainoha.

A tak se na hřišti potkali otec se synem, bratr s bratrem, strýc se synovcem, bratranci….

A výsledek. Tentokrát vyhráli svobodní 6 – 2.

Branky vstřelili: za svobodné Pavel Florián 2, Petr Mareš 2, a navíc neproměnil penaltu,

                           Jan Konopa a Petr Šimánek

                           Z týmu ženáčů byl úspěšný Miroslav Novotný a Josef Šafář

 

VYUŽITÍ SÁLU

Součástí kulturního domu ve Zvíkově je poměrně velký sál. Tento si na zimní sezónu pronajímá TJ FC Zvíkov. Od října do března tu probíhají nejrůznější aktivity.

V pondělí od 16 hodin se scházeli zájemci o zdravovědu a pod vedením Lenky Klimešové se dozvěděli rozhodně hodně užitečného a důležitého. Zájem o zdravotnický kroužek mělo v průměru 9 dětí, většinou mladšího školního věku.

Po mladých zdravotnících přišli do sálu malí sportovci, jim patřila hodina od půl páté do šesti. Pod vedením Jiřího Klimeše se pokoušeli dostat na druhou stranu malý pěnový míček. Líný tenis je hra pro malé i velké. Jenom to slůvko líný v názvu je trochu nepatřičné. Tak 6-8 dětí, kluků i děvčat se scházelo a hrálo, Karolina Krchová, Táňa Klabouchová, Štěpánka Hajná, Jonáš Hajný

Po mladších líných tenistech přišli starší líní tenisté. Na ně dohlížel Josef Klabouch. Rovněž sem chodila pravidelná sestava, tady už jsou vytvořené osvědčené dvojice a zápasy jsou litým bojem. A kdo patří mezi bojovníky – Ondřej Klabouch, Jindřiška Prchalová, Pavel Florián, Bára Šlosarová, Adéla Šlosarová, Martin Bumba, Fanda Pecha, Hanka Klimešová, Míla Bláhová, Martina Fiktusová, Jindra Kolář, Milan Šimánek.

A večer se někdy sešli dospělí líní tenisté.

 

Hitem číslo jedna v sále letos byl určitě florbal. Řada místních mužů dostala pod stromeček hokejku na florbal a ve středu se hrálo. Od 17 hodin děti a od 19 hodin dospělí a starší děti.

V předsálí visela jakási prezenční listina, spíš listina platících a z té je zřejmé, že na florbal chodili: Milan a Petr Šimánkové, Jan a Víťa Konopovi,  Martin a Václav Tůmovi, Petr a Jan Marešovi, Josef a Tomáš Klabouchovi, Fanda Pecha, Miroslav Novotný, Jiří Klimeš....

 

 

 

 

PLES

Plesová sezóna není u nás nijak bohatá. Vlastně už léta pořádáme ve vsi jeden ples. Bylo by jen dobře, pokud by se na něm podílely všechny společenské organizace v obci.

Pořádání 10. společenského plesu při svíčkách se v letošním roce ujaly dvě organizace – Český svaz žen a Myslivecké sdružení Vlkovský hvozd. Hudba – G club,  byla zamluvená už od minulého roku. Členové a členky obou organizací se postarali o bohatou tombolu, která čítala přes 200 cen. O vybrané ceny se losovalo. A tak šťastní výherci si mohli odnést zvěřinu, ryby, ale i nářadí, stolky. Letošní ples se opravdu vydařil. Prodalo se více než 140 vstupenek, hudba hrála pěkně a až do tří do rána.

 

 

DĚTSKÝ KARNEVAL

Pořádaly členky Českého svazu žen v sále kulturního domu od 13,30 hodin dne 4. března.  

Karneval je už tradiční akcí pro děti, pořádanou každoročně. O hudbu se postaral DJ Luboš, který dovede děti zabavit a zaujmout. Zákusky jako vždy prodával Tomáš Klabouch. O organizaci se nejvíce staraly Václava Zelená, Lenka Klimešová a Anna Konopová. Děti měly své oblíbené soutěže, jako například židličky. Radost jim udělala i tombola, protože v té dětské vyhrává opravdu každý lístek. Trochu škoda, že dětí bylo o něco méně než bývá zvykem. Ale nebylo divu, učitelky v Mateřské škole ve Zvíkově potvrdily, že mezi nejmladšími řádila viróza.

 

 

Během roku se v sále mnohé změnilo. Bylo ubouráno kus pódia, aby vznikl prostor na uskladnění tenisových stolů a plošiny.

V dubnu jsme nechali sál vybílit, jednak to bylo už třeba a za druhé se počítalo, že v něm proběhnou na podzim oslavy.

 

 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Ve vsi máme 3 rybníky, tedy pro přesnost, první rybník zvaný Ťulpa rybníkem už není. Už několik let je zarostlý, protéká jím vlastně jen potok. Hráz je neupravená, stromy na ní polámané, stav neutěšený. Navíc ani hráz netěsní a rybník potřebuje větší zásah, vybagrovat a opravit hráz. Ťulpa je v majetku rybářství Třeboň a.s., kterou starosta oslovil s požadavkem zlepšit daný stav, popř. s návrhem na odkup rybníka. V nejbližší době se neuskuteční ani jedno. Rybářství nedostalo potřebné dotace na odbahnění a nemá zájem jednat ani o prodeji.

Druhou vodní plochou v obci je hasičská nádrž.

A vlastně jediným regulérním rybníkem je Nový. Tento rybník v současné době obhospodařují místní hasiči.

A zde se také konaly první letošní rybářské závody.

V době od 8 do 8:30 se scházeli účastníci a losovali si stanoviště. První část závodů trvala od 8:30 do 10 hodin. Pak následovala přestávka a nové losování stanovišť. Od 10:30 do 12 hodin probíhala druhá část závodu. Po jejím skončení byly vyhlášeny výsledky. Rybáři směli chytat na dva pruty, nesměli se chytat dravé ryby. Rybolovné techniky a nástrahy musely odpovídat pravidlům rybářského sportu. Ještě pro pořádek startovné, to činilo pro dospělé 100Kč, děti platily polovic. A počet startujících, dospělých bylo 14, dětí 9. Jednu ulovenou rybu si mohl rybář ponechat.

 Počasí se opravdu vydařilo, na „tiché blázny“ svítilo celé půldne sluníčko. Hasiči se postarali také o občerstvení, pivo a klobásy. Snad jen ryby se mohly více snažit. Ale jeden záběr stát opravdu za to. Těsně před koncem soutěže se podařilo p. Košťálovi  vylovit opravdu kapitální rybu, 88 cm kapra. Taková ryba se prohlédne, rybář se s ní vyfotí a rozloučí. Není divu, že tento úlovek rozhodl i o vítězi.

V dětské kategorii zvítězil Jakub Košíček. To jméno nenajdete v seznamu zvíkovských občanů, ale vztah ke Zvíkovu má, je to vnuk paní Reindlové. Ani vítěz kategorie dospělých pan Košťál není Zvíkovák, ale má ve Zvíkově dceru Jindru Jungmannovou.

 

 

 

Druhé rybářské závody

 se konaly 1. 9. 2007. Lovilo se na 2 poločasy od 7.30 do 9.30 a od 10.00 do 12.00. Celkem bylo za dopoledne uloveno 86 ryb různých velikostí - dospělí ulovili 62 a děti 24 ryb. Z hlediska druhů ryb převládal kapr, dále amur a lín. Alespoň jednu rybu ulovilo 8 dospělých a 6 dětí. Největší ulovenou rybou byl amur 67 cm, největší kapr měřil 62 cm.
Pořadí na prvních místech - v závorkách součet délek všech úlovků / jejich počet :
dospělí:

1. Šedivý (739cm/21ks), 2. Tůma (579/12), 3. Košťál (561/15)
děti:

1. Košťál (308cm/9ks), 2. Košíček (244/7), 3. Fiktus Lukáš (98/3)

 

 

ZAHÁJENÍ PROVOZU NA HŘIŠTI

V polovině května ožívá sportovní areál. Po nezbytných opravách a úpravách tu zahajuje letní sezóna.  Na hřišti i na kiosku. Letos už po čtvrté byl nájemcem kiosku a provozovatelem občerstvení Josef Klabouch. Sezónu zahajujeme i zakončujeme turnajem v plácané. Letos se zahajovalo 12. května a turnaj vyhrál Honza Konopa a Cindy Hejnová

 

 

Jarní volejbalový turnaj

se konal v sobotu 19. května za krásného slunného dne na hřišti ve sportovním areálu. Jednalo se už o 5. ročník tohoto turnaje. Předcházely mu velké přípravy, úklid, sečení trávy. Z původně přihlášených 12 týmů přijelo jedenáct, jeden se večer před turnajem omluvil.

Jednalo se o turnaj smíšených družstev, podmínkou účasti byly alespoň dvě ženy v týmu.

Zvíkovské družstvo hrálo ve složení – Lenka Klimešová, Verča – mladá posila z týmu Třebína,  Honza a Víťa Konopové, Víťa Kubal a Tomáš Klabouch. Naše družstvo se umístilo na třetím místě v základní části. Před čtvrtfinále si způsobil výron v kotníku nahrávač Víťa Konopa. Dobře a ochotně ho nahradil Fanda Pechů. Přes veškerou snahu se zvíkovským nepodařilo postoupit do semifinále.

Pro pořádek: turnaj vyhrálo družstvo Sporťáků.

 

Vítání léta

Tato akce konaná už po páté na hřišti se pomalu stává tradicí. K této tradici patří i volejbalový turnaj trojic a pečení bramboráku. V předchozích letech hrály turnaj trojek dopoledne děti a odpoledne dospělí. Na dětský turnaj přijížděly děti ze Ševětína. Letos jim termín nevyhovoval a přijet nemohly. Tak se konal turnaj jeden, děti hrály v týmech s dospělými. Sešlo se 8 trojic, nalosovala se družstva a hrálo se. Většina volejbalistů byla místních, ale přijelo i několik známých odjinud. Sluníčko pálilo, počasí bylo vskutku letní. Výborné bramboráky nám upekl Míra Novotný a Fanda Pechů. A vítězové?  Chtělo by se napsat, že vítězové byli všichni, kdo v tomto horku hráli a dohráli.

 Nejlepší trojice hrála ve složení – Jirka Klimeš, Ondra Klabouch a Mirka (příjmení neznám).

 

Sportovní akce

V létě se na hřišti pořád něco děje.

Miniturnaj v tenise, čtyřhra žen – 1. místo Anna Konopová, Marcela Krchová

                                                      2. místo Miluše Makovičková, Regina Pechová

                                                      3. místo hosté – Jarmila Slachová, Markéta Klimešová

                                                      4. místo – hosté Lenka Hůnová, Kateřina Kukrálová

 

V pátek 6. července na státní svátek si uspořádali turnaj v tenisové čtyřhře muži. Zúčastnili se 4 dvojice. Ze zvíkovských obsadil druhé místo Josef Klabouch, který vystřídal dva spoluhráče – Josefa Šafáře a Jana Konopu. Na 4. místě skončili Miroslav Novotný a František Pecha.

Všichni se shodli na tom, že turnaj byl vyrovnaný a všichni si dobře zahráli.

 

Dalším tenisovým turnajem byly smíšené páry 21. července. Hráli – Miluše Makovičková a Radek Nečesaný, Regina a František Pechovi, Milan Šimánek a Lenka Klimešová, Katka Kukrálová s kamarádem Milanem, Anna Konopová a Josefem Klabouchem a pohár obhájili  Marcela Krchová s Josefem Šafářem.

 

I naše děti hrají tenis, aby jim to nepřišlo líto, uspořádali jsme pro ně tenisový turnaj losovaných dvojic, v úterý 24. července. Sešlo se 7 dětí, osmé byla Lenka Klimešová. Nalosovaly si následující dvojice: Fanda Pechů – Eva Klimešů, Ondra Klabouchů – Hanka Klimešů,  Milan Šimánků – Monika Veithů a Martina Fiktusů – Lenka Klimešů. Ti, kdo přišli, nelitovali, protože ceny byly pro každého a určitě stály za to. Na prvním místě skončili Ondra s Hankou, neprohráli ani set.

 

Letní turnaj žen

se tohoto roku uskutečnil už 18. srpna.  Turnaj už si získal své příznivce, nejvíce zastoupeni jsou tu tradičně Bažanti z Hlincové Hory. Za „Bažantice“ hrají i naše děvčata jako Linda Pechová, Hanka Klimešová nebo Sára Tájková. Na druhé straně v týmu Zvíkova nastupují jejich matky. A tak může dojít i na zajímavá rodinná klání. Nutno dodat, že dcery byly lepší, družstvo Bažantů A turnaj vyhrálo. Cesta pořádajícího týmu zvíkovských žen skončila ve čtvrtfinále, kde jsme nestačily ženám z Kremže. Celkově se ale turnaj povedl, počasí přálo a muži ze Zvíkova si chválili, protože soustředění takového velkého počtu žen na tak malém prostoru u nás nebývá tak časté.

 

 

 

 

Tenisové turnaje mužů

byly v září dva, ale nepřálo jim počasí, takže se přesouvaly na jiné termíny a dohrávaly až v říjnu. Ale dohrály a druhý pokus bylo vždy počasí přímo ukázkové.

Zvíkovské Masters pravidelně organizuje František Pecha. Pozve 8 tenistů, kteří jsou nalosováni do jednotlivých zápasů. Na každý zápas jsou vyhrazeny dvě hodiny. Turnaj je dvoudenní a každý – vítěz i poražený ví, s kým a kdy bude hrát další zápas. Masters se účastní jak místní – Míra Novotný, Pepíček Klabouch, Fanda Pecha, Milan Šimánek, tak i pozvaní. A právě jeden z hostů – Míra - letošní Masters vyhrál.

Mužům se líbila i tenisová čtyřhra a tak si ji na závěr sezóny dali ještě jednou.

 

  Poslední smeč

se jmenuje poslední venkovní volejbalový turnaj smíšených družstev na antukovém hřišti. Hrálo se 15. září. Letos přijel maximální možný hratelný počet družstev – tj. 12. Začalo se hrát už v devět hodin, počasí vydrželo celý den a finále se dohrávalo už za umělého osvětlení. Pohár pro vítěze se už podruhé za sebou odnesli Sporťáci.

 

Zakončení sezóny na hřišti

Na úvod i na závěr sezóny se sejdou místní a hosté, nalosují dvojice a pro zábavu a žízeň sehrají odpolední turnaj v tzv. plácané. Je to hra, která se jinde nehraje, má trošku zvláštní pravidla, stačí k ní  volejbalový míč, tenisová síť a trocha šikovnosti. Hra začíná spodním volejbalovým podáním. Hráč může ke hře použít pouze jednu ruku. Spoluhráči si mohou nahrát, ale třetí zásah míče musí jít na druhou stranu sítě – prudce, lišácky…Letošní závěrečnou plácanou vyhráli Honza Konopa a Fána Pecha.

 

Historky a příběhy psané životem

Tak jsem to slyšela vypravovat, tak to také zaznamenám. Jména radši vynechám. Současníci je stejně znají a těm příštím stejně nic neřeknou.

 

Stavba mola

Rybník Nový obhospodařují místní hasiči. Ryby, aby rostly musí také býti krmeny. A nejlépe z dřevěného mola. A to je třeba postavit. Tedy hlavně zatlouct kůly.  Je známo, že v rybníce je víc bahna než vody. Přesto, když nejde zatlouct kůly z břehu, půjde to z lodi. Poslušný syn přinesl otci loď, kterou stáhl z půdy. Otec nasedl, trochu se odrazil a poplul k místu činu.

Postavil se na loďce, rozmáchl se sekyrou a…..loď se převrhla. Stavitel mola udělal kotrmelec vzad a zaplul do vody. Nad hladinu vyčnívaly jen jeho zánovní tenisky načky Prestige. Vynořil se z vody a pronesl: „Voda má 16 stupňů, ale dá se koupat.“

Nutno dodat, že z vody vylezl a kromě toho, že smrděl po bahně se mu nic jiného nestalo.

 

Návrat z kiosku

Může být někdy trošku zdlouhavější. Ne, že by dotyčný měl domů daleko, ale alkohol ho trochu zbrzdil. Ale buďme chronologičtí.

Ve 22 hodin se zavřel kiosek.

Ve 22:45 stál nedaleko rybníčku asi 50 metrů od kiosku a pravil: „ To je nádhera, to je koncert, ty žáby dneska kvákají, je radost je poslouchat“

Asi o 15 minut později stál asi o deset metrů dál a říkal: „ Vy …, Vy ….(nepublikovatelné výrazy) co pořád řvete, držte huby, kdo vás má poslouchat.“

Další průběh mi není znám, ale kolem půl dvanácté byl nalezen na louce asi o 100 metrů dál, postaven na nohy a nasměrován k domovu. Tam také skutečně došel, bez jedné berle a bez jedné boty. Přesto se probudil v ložnici, v prvním patře, kam bez berlí do této doby nevyšel.

 

Pamětní deska

Opravdu jen málo komu se podaří, že je mu odhalena pamětní deska. Spisovatelům, vědcům, politikům… A za života mít svou pamětní desku! To je věc téměř nevídaná. My takového slavného občana máme. Celá situace se vyvíjela následovně.

20. července 2007 se na kiosku pekla kolena. Přes 50 porcí dobře vypečených kolen čekalo na strávníky. Mimo to se tu také popíjelo. Jednomu z hlavních organizátorů této akce se pití malinko vymklo a společensky unaven, zmizel. Jeho zmizení po chvíli zaregistrovala jeho starostlivá manželka a šla muže hledat. Nenašlo ho ani doma, ani cestou a jako správná žena, začala mít o něj strach. Do pátrací akce zapojila i dva jeho kamarády, ale Jiří nalezen nebyl. Nakonec ho manželka objevila, v klidu spinkal u pámelníku u plotu zahrady Karla Veithů. Probudila ho, odvedla domů, uložila, vrátila se na kiosek, dala si rum na uklidnění.

Celá událost nezapadla bez povšimnutí. Jmenovaný je docela šprýmař a mluvka, tak asi právě proto. Přicházely různé návrhy a nápady, až vše dostalo následující podobu. Na místě, kde usnul, odhalíme mu pamětní desku. Pracuje jako vedoucí provozu v Jihokámenu, tak pro jeho zaměstnance to nebude problém. Navíc v tom čase u něj byl na brigádě Vítek Konopů, tak se chopil realizace. Nutno podotknout, že zaměstnanci firmy se velmi rádi do připravované akce zapojili. Jiří právě čerpal zaslouženou dovolenou, tak se věc podařilo utajit.

Dne 10. srpna pak proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky. Bylo pozváno mnoho lidí, většina netušila o co jde, ale řada přijela a čekala. I Jirka přišel, měl naplánovaný tenis s kamarády. Jeho manželku, která právě byla na táboře jsme pod záminkou také přilákali. s kamarády

. Po šesté hodině jsem  všechny srdečně přivítala, zamkli jsme kiosek a požádali nic netušící, aby šli s námi, A tak skupina asi 40 – 50 lidí šla. Prošli jsme zatáčkou a tam se vše událo. Zahalenou pamětní desku střežili dva hasiči ve slavnostních uniformách ( Josef Šafář a Václav Tůma). Oběti naší recese už začala svítat..

Před diváky vystoupil Václav Tůma starší s proslovem (poctivě ho připravoval s manželkou a švagrovou na dovolené v moravských sklípcích). Václav se minul povoláním, řečník je opravdu výtečný.

Vážení přátelé šťastného žití a dobrého pití

Dnešní výjimečný den mám milou povinnost

Vás přivítat zde, při této slavnostní chvíli,

Kdy společně odhalíme pomník

Statečnému hrdinovi naší vesnice.

 

Tento opustil nás a tmě se vydal vstříc,

My hledali ho a pomáhal nám Měsíc,

Prohlédli jsme kopřivy i vodní hladinu,

Vše marno bylo, on našel úkryt ve stínu.

Zde spočinul a pak vstal,

Jen otisk svůj zde zanechal.

 

A protože víme jakou oběť si ten čin vyžádal,

chceme tuto vzpomínku předat dalším generacím.

Proto na tomto místě je do kamene vytesáno

Svědectví o jeho lidské statečnost.

 

Prosím proto přítomné, uctěte oběť našeho hrdiny,

A na počest činu jeho zde položte květiny.

 

Slavnostně uniformovaní hasiči odhalili pamětní desku a lidé, kteří byli vyzváni, aby s sebou přinesli drobnou kytičku lučního kvítí, položili k pamětní desce květiny. A také si mohli přečíst nápis:

Zde padl

A těžce vstal

Ten co slivovici

Nadevše miloval.

 

Milan Hajný v myslivecké uniformě vystřelil dvě slavnostní salvy. Všichni jsme se královsky bavili, jedno oko nezůstala suché. Nutno dodat, že i Jirka, kterému vše docházelo s námi spolupracoval. Když už si myslel, že je po všem, přišla Vendula Zelená, poštovní doručovatelka a přinesla mu doporučený dopis a v něm faktura od sboru dobrovolných zachránců opilců. Fakturu vystavila Vlasta Lísalová, účetní firmy Jihokámen a je na 3 plné bedny Plzně 12. Celou akci máme zdokumentovanou, na kameru točil Honza Konopa a Fanda Pecha.

Místo, kde je položena pamětní deska, navštívily v dalších dnech desítky lidí, stalo se cílem procházek místních, zastavovala u něj auta, někteří i vystoupili a fotili.

 

 

 

 

ZMĚNY V EVIDENCI OBYVATEL

V roce 2007 došlo k následujícím změnám:

NAROZENI

NOVOTNÝ Matěj  - 8. 7.

KOVAŘÍKOVÁ Aneta - 13. 7.

NEČESANÁ Klára - 18. 11.

KOVAŘÍK Lukáš - 17. 12.

 

Ve věku 87 let zemřel nejstarší občan Zvíkova pan  Josef  JINDRA.

 

PŘIHLÁŠENI K TRVALÉMU POBYTU

JEZL František, RAJNOHA Petr, SOUKUPOVÁ Daniela,   ROSHKANYUK Roksana

 

Z OBCE SE ODSTĚHOVALI

GONDEKOVI Jan, Petr, Eva, Štěpán ml., Martina, KVĚTOŃ Jiří, NOVOTNÁ Marie.